Smjernice prevencije u gradu Vukovaru
Plan prevencije definira prioritetne probleme/izazove na kojima će Vijeće za prevenciju raditi u budućem periodu.
Prioriteti:
• Provoditi kontinuiranu promociju s ciljem prepoznavanja različitih oblika nasilja, uzroka i posljedica te zagovaranja nenasilnog rješavanja problema,
• identificirati ključne postojeće nositelje programa s ciljem smanjenja stope nasilja i ovisnosti te poticanje njihove bolje koordinacije,
• poticati i provoditi programe građanskog odgoja (izgradnja stavova i vještina odgovornog građanstva, uvažavanje različitosti, socijalne osjetljivosti, nenasilja i volontiranja) djece u školi kroz suradnju institucija, udruga i škola,
• uspostaviti modele kontinuirane prevencije i stručne pomoći, a koji će doprinijeti smanjenu stope nasilja i ublažavanju posljedica (npr. stručno savjetovalište, obiteljski centar, SOS telefon i sl.),
• provoditi kontinuirane aktivnosti na podizanju svijesti o vrijednosti i zaštiti zajedničke imovine,
• provoditi kontinuirane aktivnosti koje će dovesti do smanjenja društveno neprihvatljivih oblika ponašanja djece i mladih.