Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području odgoja i obrazovanja, sporta te zaštite i promicanja prava hrvatskih branitelja iz domovinskog rata.

DARKO DIMIĆ

Pročelnik upravnog odjela

Ured br. 12 (I. kat)

JAKICA RAJKOVIĆ

Viša stručna suradnica za obrazovanje

Ured br. 2 (Prizemlje)

LIDIJA SUBOTIĆ

Viša stručna suradnica za sport i branitelje

Ured br. 2 (Prizemlje)

DANIJELA GALIĆ

Viša referentica za obrazovanje

Ured br. 2 (Prizemlje)

SNJEŽANA GRGUREVIĆ

Referentica za uredsko poslovanje i arhivu

Ured br. 2 (Prizemlje)