2019
Prva sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Druga sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Treća sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik

 

Prva sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Druga sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Treća sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Četvrta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Peta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Šesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Sedma sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Osma sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Deveta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Deseta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Jedanesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Dvanaesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik
Trinaesta sjednica Vijeća za prevenciju Grada Vukovara Poziv Zapisnik