1 

 

Izgradnja spojne ceste od Ulice Gospodarska zona do Ulice Priljevo (državna cesta D2) u Vukovaru, KK.03.1.2.03.0033

 

Posredničko tijelo razine 1:

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Prijavitelj i korisnik:

Grad Vukovar

Lokacija projekta:

Vukovar, Vukovarska gospodarska zona, na k.č.br. 395/88 i dijelovi k.č.br. 395/28, 7131/2, sve k.o. Vukovar

Svrha projekta:

Izgradnja spojne ceste od ulice Gospodarska zona do ulice Priljevo (državna cesta D2) u Vukovaru, sukladno prostornom planu prometne infrastrukture na području Gospodarske zone Vukovar. Time se, zajedno sa izgradnjom pješačke i biciklističke staze poboljšava sigurnost prometa, dostupnost dijela Gospodarske zone poduzetnicima početnicima, malim i srednjim poduzećima, nezaposlenima, studentima/učenicima, stanovništvu regije. Proširenje postojeće zajedničke infrastrukture Gospodarske zone Vukovar rezultirati će privlačenju novih investicija, jačanju poduzetništva, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Vukovaru. Projekt obuhvaća izgradnju 1.278,69 m² ceste, 18 parkirališnih mjesta i 1 za osobe s invaliditetom, 257,49 m² pješačke staze te 276,69 m² biciklističke staze, kao i LED rasvjetu.

Cilj projekta:

Izgradnjom spojne ceste od Ulice Gospodarska zona do Ulice Priljevo (državna cesta D2) u Vukovaru, s pripadajućom infrastrukturom povećati će se dostupnost dijela Gospodarske zone poduzetnicima početnicima, malim i srednjim poduzećima, nezaposlenima, studentima/učenicima, stanovništvu regije, što će rezultirati privlačenju novih investicija, jačanju poduzetništva, konkurentnosti malih i srednjih poduzeća i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u gradu Vukovaru.

Ukupna vrijednost radova:

3.371.916,04 kn

Dodijeljena bespovratna sredstva:

1.807.533,36 kn  

Razdoblje provedbe projekta:

01. rujna 2019. godine do 01. lipnja 2020. godine

 

Projektne aktivnosti:

1. Izgradnja spojne ceste

2. Promidžba i vidljivost

3. Upravljanje projektom i administracija

Za više informacija o EU fondovima posjetite:

www.strukturnifondovi.hr