Izdavanje Potvrda korisnicima poljoprivrednog zemljišta u svrhu upisa u ARKOD evidenciju sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede

Sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19 i 147/20) te po Preporuci za rad koju je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Preporuka), obavještavaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Grada Vukovara koji su izbrisani iz ARKOD-a, da sukladno točkama 1, 2, i 5 Preporuke mogu u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Vukovara (Dr. Franje Tuđmana 1, ured 5) zatražiti potvrdu sukladno navedenim točkama, a u svrhu upisa poljoprivrednih površina u ARKOD evidenciju, a kojom se daje suglasnost za nastavak korištenja/obrađivanja poljoprivrednog zemljišta na rok do jedne godine od datuma izdavanja potvrde.

Za izdavanje potvrde potrebno je ispuniti zahtjev, koji će biti dostupan u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo, te dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i podatke o poljoprivrednom zemljištu.

PREPORUKA

POPIS IZDANIH POTVRDA - ažurirana tablica 29. srpnja 2022.

 

DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE – ZAKUP

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
Tekst Javnog natječaja – zatvoren 15. travnja 2022.
TABLICA – popis čestica
Obrazac ponude
Obrazac gospodarskog programa
Obrazac 1 – Izjava o podmirenju obveza
Obrazac 2 – Izjava o povezanosti
Obrazac 3 – Izjava o korištenju osobnih podataka
Obrazac 4 – Izjava o korištenju zemljišta
Tablica – pripadajući iznos UG po pojedinoj vrsti domaće životinje
Grafički prikazi PTC-a
Obavijest o javnom otvaranju ponuda
Zapisnik o Javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Vukovara od 16. ožujka 2022. godine 
Zapisnik Povjerenstva o radu, pregledu i rangiranju ponuda
Odluka o izboru najpovoljnije ponude („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 10/22)