Izdavanje Potvrda korisnicima poljoprivrednog zemljišta u svrhu upisa u ARKOD evidenciju sukladno Preporuci Ministarstva poljoprivrede

Sukladno članku 8. stavak 2. Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (,,Narodne novine“, broj 54/19,126/19 i 147/20) te po Preporuci za rad koju je Ministarstvo poljoprivrede dostavilo Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Preporuka), obavještavaju se korisnici poljoprivrednog zemljišta na području Grada Vukovara koji su izbrisani iz ARKOD-a, da sukladno točkama 1, 2, i 5 Preporuke mogu u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Vukovara (Dr. Franje Tuđmana 1, ured 5) zatražiti potvrdu sukladno navedenim točkama, a u svrhu upisa poljoprivrednih površina u ARKOD evidenciju, a kojom se daje suglasnost za nastavak korištenja/obrađivanja poljoprivrednog zemljišta na rok do jedne godine od datuma izdavanja potvrde.

Za izdavanje potvrde potrebno je ispuniti zahtjev, koji će biti dostupan u prostorijama Upravnog odjela za gospodarstvo, te dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i podatke o poljoprivrednom zemljištu.

 

DRŽAVNO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE – ZAKUP