Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 35. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 30. ožujka 2017. (četvrtak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća, održane 22. veljače 2017.
 2. Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od srpnja do prosinca 2016.
  (Izvjestitelji: K. Raguž i gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća za 2016. godinu Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća oradu i financijskog izvješća za 2016. godinu Javne vatrogasne postrojbe Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
 6. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
 7. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2016. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš)
 8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2016. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 10. Donošenje odluke o usvajanju Financijskog plana i programa za 2017. godinu Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara "Sportski objekti Vukovar"
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Szabo)
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 13. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u Gradu Vukovaru za 2017. godinu u području sporta
  (Izvjestitelji: T. Šota i A. Živanović)
 14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 15. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
 16. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Vukovara u 2017. godini
  (Izvjestitelj: P. Karaula)
 17. Donošenje Odluke o davanju na privremeno ili povremeno korištenje prostora u objektima u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: K. Raguž i L. Nikšić)
 18. Donošenje Odluke o lokalnim porezima
  (Izvjestitelji: K. Raguž i V. Šibalić)
 19. Prijedlozi, informacije


Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.