Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. travnja 2022. s početkom u 9.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 6. sjednice Gradskog vijeća održane 14. ožujka 2022. i 7. tematske sjednice održane 13. travnja 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D


1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o načinu i opsegu korištenja javnog vodnog dobra Male ade u Vukovaru
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Paloš)
2. Donošenje Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1)
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2021. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
(Izvjestitelji: J. Jukić i Z. Jukić)
4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Paloš)
5. Donošenje Odluke o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta i garaža na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i L. Tokić)
6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i L. Tokić)
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o planu i programu rada i financijskom planu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ za 2021.
(Izvjestitelji: J. Jukić i I. Szabo)
8. Donošenje suglasnosti trgovačkom društvu Tehnostan d.o.o. za kratkoročno zaduženje kod povezanog društva Vukovarska gospodarska zona d.o.o.
(Izvjestitelji: J. Jukić i I. Krajnović)
9. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
10. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog