Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. prosinca 2022. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 13. sjednice Gradskog vijeća održane 23. studenog 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći:


D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o IV. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Vanesa Budač iz Zavoda za prostorno planiranje d.d. Osijek)
 2. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Vukovar za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i A. Baier Jakovac)
 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Vukovar I
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Kulić)
 5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Latinović)
 6. Donošenje Odluke o ispravku Odluke o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Szabo)
 7. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 8. Donošenje II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 9. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 10. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2022. godini
  (Izvjestitelji: J. Jukić I J. Paloš)
 11. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2022. godinu
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 12. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o stambenom zbrinjavanju osoba određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić)
 14. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i nezavisnih vijećnika
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
 15. Donošenje Kodeksa ponašanja gradskih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara u sprječavanju sukoba interesa
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 16. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 17. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 18. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog