Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 23. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. siječnja 2024. (ponedjeljak), s početkom u 9.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća, održane 21. prosinca 2023.
- Aktualni sat gradonačelnika


Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


DNEVNI  RED

 

1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke ustrojstvu upravih tijela Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o upravljanju zgradom „Radnički dom“
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
3. Donošenje Odluke o prihvatu darovanja nekretnine, k.č. br. 6000/2 k.o. Vukovar u vlasništvu RH Gradu Vukovaru
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
4. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima za 2025.
(Izvjestitelji: J. Jukić i K. Bilić)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.-2027. i Akcijskog plana za provedbu Strategije
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
6. Donošenje Odluke o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austria i Strabag AG, Austria
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Antolović)
7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2023.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
8. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2024.
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
9. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
10. Prijedlozi i informacije

 


Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog