GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/18
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 4. studenoga 2011.Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 3/11), sazivam

10. sjednicu

GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA

za

11. studenoga 2011. (petak) u 10,00 sati. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
-    Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 

1.    Donošenje Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak Đ. Njegić)
2.    Donošenje izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak Đ. Njegić)
3.    Donošenje Odluke o izmjeni odluke o Proračunu Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Džalto)
4.    Donošenje Odluke o komunalnoj naknadi
(Izvjestitelji: G. Bošnjak Đ. Njegić)
5.    Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada Gradske knjižnice Vukovar za 2011.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i A. Kukuljica)
6.    Donošenje:
a.    Rješenja o razrješenju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
b.    Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
(Izvjestitelji: P. Augustinov i D. Stanković)
7.    Donošenje Odluke o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću KTG Vukovar d.o.o.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Njegić)
8.    Donošenje Odluke o izmjeni odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)
9.    Pitanja, prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak