Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 3. srpnja 2012. (utorak), sa početkom u 9.00 sati.

Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

- Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 16. sjednice, održane 28. svibnja 2012.

- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

1. Izvješće o stanju poslovanja trgovačkog društva Borovo d.d. Vukovar

(Izvjestitelji: predsjednik Uprave Hrvoje Merki)

2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Kamerla)

3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i M. Zebec)

4. Donošenje Odluke o izgradnji otvorenog kupališta u Borovu naselju

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i gradonačelnik)

5. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker-Radumilo)

6. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

(Izvjestitelji: P. Augustinov i D. Holoker-Radumilo)

7. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

8. Donošenje Odluke o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Grada Vukovar, u Ulici dr. Franje Tuđmana.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i L. Nikšić)

9. Pitanja, prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća

Tomislav Džanak