14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održana je 12. ožujka 2012. na kojoj je doneseno 16 akata i to:

1.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Gradskog muzeja Vukovar
2.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Gradske knjižnice Vukovar
3.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
4.    Odluka o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2011. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
5.    Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. Dječjeg vrtića Vukovar 1
6.    Odluka o usvajanju Financijskog izvješća za 2011. Dječjeg vrtića Vukovar 2
7.    Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
8.    Odluke o dodjeli Javnih priznanja Grada Vukovara u 2012.
9.    Odluka o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2011.
10.    Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Vukovara u 2012.
11.    Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.
12.    Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011.
13.    Odluka o auto-taxi prijevozu na području grada Vukovara
14.    Odluka o odobrenju za prodaju robe na malo izvan prodavaonica
15.    Odluka o mjestima i uvjetima trgovine na malo izvan prodavaonica
16.    Odluka o izmjenama i dopunama odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina