Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. prosinca 2012., izglasano je i usvojeno dvadeset i šest akata te su usvojeni skraćeni zapisnici sa 20. sjednice, održane 22. listopada 2012. i 21. sjednice, održane 6. studenoga 2012.

1.

a. Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnika Dragana Crnogorca i verifikaciji mandata vijećnika Nebojše Vidovića

b. Zaključak o prihvaćanju izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećnice Mirjane Ivanković i verifikaciji mandata vijećnika Ivana Penave

2. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012.

3. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012.

4. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za 2012.

5. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2013. Dječjeg vrtića Vukovar 1

6. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2013. Dječjeg vrtića Vukovar 2

7. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013. Gradske knjižnice Vukovar

8. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013. Gradskog muzeja Vukovar

9. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013. Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

10. Odluka o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2013. Javne vatrogasne postrojbe Vukovar

11. Odluka o donošenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.

12. Odluka o donošenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013.

13. Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u športu Grada Vukovara za 2013.

14. Odluka o usvajanju Programa financiranja javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i ostalim područjima, socijalnoj, zdravstvenoj i humanitarnoj djelatnost za 2013.

15. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2013.

16. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2013.

17.

a. Odluka o Proračunu Grada Vukovara za period od 1. siječnja do 31. prosinca 2013.

b. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2013.

18. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

19. Odluka o nerazvrstanim cestama

20.

a. Odluka o prihvaćanju prijedloga Sporazuma o osnivanju Javne ustanove Slavonska energetska agencija (SEA)

b. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Slavonska energetska agencija (SEA)

21. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Vukovara

22. Rješenje o imenovanju članova natječajnog Povjerenstava za imenovanje ravnatelja Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar

23. Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti javne rasvjete na području grada Vukovara temeljem pisanog ugovora