Na 3. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 26. studenoga 2013., izglasano je i usvojeno 14 akta te je usvojen skraćeni zapisnici sa 2. sjednice, održane 4. studenoga 2013. :
1. Zaključak u povodu odluke Ministarstva uprave o obustavi od primjene članka 22. Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Vukovara
2. Odluka o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar za 2012.
3. Odluka o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Tehnostan d.o.o. Vukovar za 2012.
4. Odluka o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Komunalac d.o.o. za 2012.
5. Odluka o usvajanju Izvješća trgovačkog društva Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za 2012.
6.
a. Odluka o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku 2012/13. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
b. Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2013/14. godinu Dječjeg vrtić Vukovar 2
7. Odluka o usvajanju Plana i programa rada za pedagošku 2013/14. godinu Dječjeg vrtić Vukovar 1
8. Odluka o Izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
9. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2013.
10. Odluka o usvajanju obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2012.
11. Odluka o usvajanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2013.
12. Rješenje o imenovanju vd ravnateljice Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
13. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu