Na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 20. siječnja 2016., izglasano je i usvojeno 5 akata kao i skraćeni zapisnik sa 17. sjednice Gradskog vijeća održane 28. prosinca 2015. godine:

  1. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka od 1. siječnja do 31. prosinca 2016.
  2. Program utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.
  3. Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara
  4. Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2016.
  5. Odluka o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2016.

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.

 

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. prosinca 2015., izglasano je i usvojeno 8 akata.