GRAD VUKOVAR
tel:032/456-572
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SADRŽAJ

III. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA VUKOVARA

GRAFIČKI PRILOZI

1. NAMJENA POVRŠINA

2. MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

3-1 PROMET

3-2 POŠTA I ELEK. KOMUNIKACIJE

3-3 CIJEVNI TRANSPORT PLINA

3-4 ELEKTROENERGETIKA

3-5 VODOOPSKRBA

3-6 ODVODNJA

4-1 PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

4-2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

4-3 PLANSKE MJERE ZAŠTITE

4-4 OBLICI KORIŠTENJA I NAČIN GRADNJE

TEKSTUALNI PRILOZI

KNJIGA I.

KNJIGA II.

PROČIŠĆEN TEKST

PROČIŠĆEN TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU