KLASA: 550-01/11-01/01
URBROJ: 2196/01-02-11-2
Vukovar, 25. siječnja 2011.


Z A P I S N I K

sa treće sjednice Vijeća za prevenciju u Gradu Vukovaru, održane dana 24. siječnja 2011. u Gradskoj vijećnici s početkom u 10,00 sati, i slijedećim dnevnim redom:

1. Uvod, pozdrav
2. Informiranje o stanju sigurnosti u gradu Vukovaru
3. Razno

U radu treće sjednice sudjelovali su članovi Vijeća za prevenciju imenovani rješenjem gradonačelnika Vukovara početkom rujna 2010. godine:

1. ŽELJKO SABO, teolog, gradonačelnik Grada Vukovara, predsjednik
2. ŽELJKO ŠIMUNDIĆ, dipl.iur., načelnik PP Vukovar, zamjenik predsjednika
3. ANA HIRJOVATI, dipl. iur, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar, članica
4. JASNA KOLAR, dipl. oec. pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
5. ANTE LOHINSKI, dipl. oec. ravnatelj Doma zdravlja Vukovar, član
6. SLAVKO LUKIĆ, dipl.oec. Državni inspektorat RH – Područna jedinica Osijek, Ispostava Vukovar, član
7. JUGOSLAV HOLIK, nazočan u ime IVANA MARIJANOVIĆA, dipl. oec. tajnika Županijske komore u Vukovaru, ovlašteni član

Odsutni:
1. IVICA ADŽIĆ, predsjednik Udruženja obrtnika Vukovar, član - neopravdano
2. MIRJANA HORVAT, dipl. iur. pomoćnica predstojnice u Službi za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji, članica - opravdano
3. dr. VESNA BOSANAC, ravnateljica Opće bolnice Vukovar, članica - neopravdano
4. MARIJAN KUPREŠAK, dipl.oec, predstojnik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – Područna služba Vukovar, član
5. dr. NIKOLA DROBNJAK, voditelj Centra za prevenciju zlouporaba droga i izvanbolničko liječenje VSŽ, član – opravdano

Ostali prisutni:
1. Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika
2. Dragica Holoker – Radumilo, pročelnica UO za društvene djelatnosti, zdravstvo, socijalnu skrb, branitelje i nacionalne manjine
3. Siniša Mitrović, viši referent za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama
4. Joza Mihaljev, ravnatelj O.Š. Antuna Bauera Vukovar
5. Pavica Lukačević, ravnateljica O.Š. Mitnica Vukovar
6. Anica Špoljarić, ravnateljica O.Š. Blage Zadre Vukovar
7. Lidija Miletić, ravnateljica O.Š. Dragutina Tadijanovića Vukovar
8. Željko Kovačević, ravnatelj O.Š. Nikole Andrića Vukovar
9. Anica Birač, mr. sc., ravnateljica O.Š. Josipa Matoša Vukovar
10. Josip Prpa, prof., ravnatelj Gimnazije Vukovar
11. Đorđe Lukić, prof., ravnatelj Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar
12. Zlata Ćatović, pedagoginja Strukovne škole Vukovar
13. Darko Dinić, voditelj smjene Strukovne škole Vukovar
14. Karolina Šoš Živanović, voditeljica Info centra za mlade grada Vukovara, PRONI Centar – ured Vukovar
15. Antun Benković, PP Vukovar
16. Dragana Tadić, PP Vukovar
17. Saša Bjelanović, predsjednik Mirovne grupe mladih Dunav, Vukovar
18. Dijana Antunović Lazić, Europski dom Vukovar
19. Igor Đorđević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek
20. Snježana Kovačević, Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek

Gradonačelnik Željko Sabo - predsjednik Vijeća, otvorio je uvodnu raspravu o trenutačnoj situaciji kada je u pitanju sigurnost u gradu Vukovaru posebno se osvrnuvši na rad s učenicima osnovnih i srednjih škola. Naglasio je kako su upornost i preventivno djelovanje ključ svega.

Načelnik policijske postaje Željko Šimundić – zamjenik predsjednika Vijeća istaknuo je rezultate koji ukazuju kako je Vukovar najsigurniji grad u Republici Hrvatskoj u zadnjih pet godina ako gledamo kaznena djela i prekršaje, ali da još trebamo raditi kako bi naša zajednica bila što ugodnije mjesto za život. Posebno je istaknuo kako je prošle godine uspješno riješeno čak 72% kaznenih djela te kako su za 20% smanjeni prekršaji protiv javnog reda i mira. Najboljim je ocijenio stanje sigurnosti u cestovnom prometu, jer je prošle godine zabilježeno samo dva slučaja sa smrtnim posljedicama.

Također je naglasio kako nas sve mora zabrinuti blagi porast prekršajnih i kaznenih djela počinjenih od strane mlađih osoba između (15 i 20 godina) i koliko je to velik problem mladim osobama u njihovom budućem životu (evidentiranje prekršajnih i kaznenih djela). Pritom je postavio pitanje može li škola nešto učiniti; na neki način djelovati prema drugim institucijama u smislu prijavljivanja problematičnih učenika i roditelja koji zapuštaju djecu.

Nazočni članovi Vijeća za prevenciju razmotrili su i mogućnosti spriječavanja počinjenja, odnosno na koji način prevenirati i raditi s ovom populacijom. Iz ovog razloga policija je u prioritete svoga rada i djelovanja stavila upravo pitanje nasilja u zonama odgojno obrazovnih ustanova, osobito ona potaknuta nacionalnim, vjerskim i rasnim motivima.

Strukovna škola Vukovar – pozdravili su inicijativu i naglasili kako su u stalnom kontaktu sa policijskim službenicima i kako pokušavaju zaštititi svakog učenika. Naveli su i kako se incidenti ne događaju u prostoru škole nego izvan nje i da je suradnja s određenim roditeljima teška iz razloga što roditelji ne surađuju. Istakli su pripremu niza radionica u suradnji sa policijom i socijalnim službama.

Marijan Benko i Dragana Tadić iz Policijske postaje Vukovar – naglasili su kako je potrebno pojačati rad u školama koje imaju problema sa nasilnim učenicima i kako su incidenti potaknuti različitim oblicima diskriminacije.

Strukovna škola Vukovar – kazali su kako ne treba zataškavati slučajeve nego surađivati, i to trebamo svi skupa.

Gradonačelnik Željko Sabo – konstatirao je da ne smijemo dozvoliti da ne djelujemo i pozvao prisutne da daju svoje prijedloge.

Centar za mir nenasilje i ljudska prava Osijek – napomenuli su kako Vijeće već ima smjernice za temu vršnjačkog nasilja koje treba još malo uobličiti te redovite sastanke operativnih grupa na kojima još treba dogovoriti modele suradnje. Naglasili su kako je potrebno uključiti medije u Vijeće, izraditi preventivne programe po srednjim školama i donijeti nekakav formalni dokument u obliku Uredbe ili slično kojima bi Grad Vukovar na neki način dao potporu svakom od ravnatelja.

Gradonačelnik Željko Sabo – upitao je prisutne na koji način odvojiti problematične ako sve inicijative propadnu?

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Vukovar ANA HIRJOVATI – ističe aktivno sudjelovanje Centra kroz Vijeće za prevenciju, ali i kako nemaju zakonskih ovlasti i dovoljno kadra za doista kvalitetno bavljenje vršnjačkim nasiljem. Postupaju po obavijestima, izlaze na teren i poduzimaju različite mjere.

Ravnatelj Gimnazije Vukovar Josip Prpa – ističe kako ima sreću što ima dobre učenike, a vezano za problem neodaziva roditelja na pozive škole pita da li postoji mogućnost da socijalna služba pozove roditelja u takvim slučajevima. Ističe i da je profesor najmanje zaštićen i kako profesori imaju program za sate razrednika, a ne samo bavljenje opravdanim i neopravdanim satima.

Ravnateljica O.Š. Josipa Matoša Vukovar Anica Birač – predložila je sustavni rad sa djecom vrtićke dobi i rad na obiteljskom savjetovalištu.

Jugoslav Holik, Županijska komora u Vukovaru– predložio je pokretanje medijske kampanje (izrada radijskog spota) koja bi bila pomalo šokantna i na taj način pomogla u osviješćivanju roditelja o posljedicama vršnjačkog nasilja te posljedicama povodljivosti. Napomenuo je kako sve škole trebaju i moraju biti zone nulte tolerancije na nasilje.

Ravnatelj Tehničke škole Nikole Tesle Vukovar Đorđe Lukić - ističe kako svakodnevno obilazi razrede i zna skoro sve učenike po imenu te kako vodi česte razgovore s njima. Naglasio je kako je iz njegove škole, na žalost, kao zadnja mjera, moralo biti isključeno pet učenika. Predložio je druženje različitih kolektiva kroz radničke sportske igre i turnire djece na razini grada.

Ravnatelj O.Š. Antuna Bauera Vukovar Joza Mihaljev – ističe kako njihova škola ima plan prevencije koji će prezentirati na sastanku ravnatelja.

Svi prisutni složili su se kako u svakoj srednjoj školi postoji velika potreba za psiholozima koji bi uz pedagoge radili s učenicima. Primijećeno je i da na traženja takovih osoba škole dobivaju negativan odgovor iz razloga što nema dovoljno financijskih sredstava.

Na prijedlog gradonačelnika Željka Saboa Vijeće je zaključilo kako će se u roku od dva tjedna u Gradskoj vijećnici održati sastanak ravnatelja osnovnih i srednjih škola na kojem će ravnatelji prezentirati programe, planove i hodograme rada s učenicima vezano za vršnjačko nasilje u školama.

Gradonačelnik je, među ostalim, iskoristio prigodu i prezentirao dosadašnje rezultate rada Vijeća za prevenciju u periodu listopad, studeni i prosinac:

25.10. Otvoreno igralište fitness na gradskoj plaži kroz projekt Sigurno mjesto za sve (Grad Vukovar uz donatore UNDP)
13.12. Održana Tribina Odgovorno roditeljstvo u OŠ Antuna Bauera
14.12. Obilježen mjesec borbe protiv ovisnosti u Tehničkoj školi Nikole Tesle – predavanje Dr. Nikole Drobnjaka na temu ovisnosti (Mirovna grupa mladih Dunav i Grad Vukovar)
14.12. istraživanje o ovisnostima među mladima grada Vukovara (Mirovna grupa mladih Dunav i Grad Vukovar)
Rad Vijeća na Kalendaru prevencije za 2011. godinu


Zapisnik vodio                         
Siniša Mitrović, viši                    
referent za razvoj civilnog društva,
rad s mladima i nacionalnim manjinama

Predsjednik Vijeća za prevenciju
Željko Sabo, gradonačelnik Grada Vukovara