Udruga gradova u Republici Hrvatskoj provela je u subotu, 12. svibnja 2018. godine, jednodnevnu obuku članova Savjeta mladih u Vukovarskoj gradskoj Vijećnici, na kojoj su sudjelovali članovi i zamjenici članova Savjeta mladih iz grada Vukovara, Iloka i Općine Ivankovo.

Program obuke sastojao se od tri dijela - Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o Savjetima mladih te Odnosi izvršnih čelnika, predstavničkih tijela i savjeta mladih.

Trajanje obuke trajalo je 4,5 sata,a obuku su vodili treneri: član Udruge Gradova, Mario Žuliček i pročelnica UO-a za društvene djelatnosti, pravne poslove i javnu nabavu grada Novske, Sonja Marohnić-Horvat.