Sjednice gradskog vijeća

pic 01Održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. studenoga 2016., izglasano je i usvojeno 8 akata.

pic 01Održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojemu je odgovarao zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Marijan Pavliček, a pitanja je imalo 10 vijećnika.

Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. studenog 2016., izglasan je i usvojen 1 akt 

.Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 31. listopada 2016., izglasano je i usvojeno 6 akata.

pic 03Održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika, a pitanja je imalo 18 vijećnika, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. rujna 2016., izglasano je i usvojeno 9 akata.

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 9. rujna 2016., izglasano je i usvojeno 14 akata.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. kolovoza 2016., izglasano je i usvojeno 5 akata.

 Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. kolovoza 2016., izglasana su usvojena 2 akta.