Sjednice gradskog vijeća

pic 10Održana je konstituirajuća sjednica Gradskoga vijeća Grada Vukovara. Za predsjednika Gradskoga vijeća izabran Tomislav Šota (HDZ)

U srijedu, 14. lipnja 2017. godine u 10.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vukovar održat će se konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara.

Na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. travnja 2017., izglasano je i usvojeno 2 akta.

pic 01Održana je 36. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara. Dnevni je red sadržavao dvije točke

Na 35. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 30. ožujka 2017., izglasano je i usvojeno 18 akata.

Na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 22. veljače 2017., izglasano je i usvojeno 11 akata.

Održana je 34. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara te je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Na 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 19. siječnja 2017., izglasano je i usvojeno 5 akata.

pic 01U Gradskoj vijećnici Grada Vukovara održana je 33. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara na kojoj su usvojene sve točke dnevnog reda

Na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 20. prosinca 2016., izglasano je i usvojeno 9 akata.