Sjednice gradskog vijeća

Na 31. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. studenoga 2016., izglasano je i usvojeno 8 akata.

pic 01Održana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojemu je odgovarao zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Marijan Pavliček, a pitanja je imalo 10 vijećnika.

Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. studenog 2016., izglasan je i usvojen 1 akt 

.Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 31. listopada 2016., izglasano je i usvojeno 6 akata.

pic 03Održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika, a pitanja je imalo 18 vijećnika, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog vijeća.

Na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. rujna 2016., izglasano je i usvojeno 9 akata.

Na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 9. rujna 2016., izglasano je i usvojeno 14 akata.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 29. kolovoza 2016., izglasano je i usvojeno 5 akata.

 Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. kolovoza 2016., izglasana su usvojena 2 akta.

Na 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. Srpnja  2016., izglasano je i usvojeno 9 akata.