Sjednice gradskog vijeća

Na 1. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 27. i 30. rujna 2013., izglasano je i usvojeno 14 akta te je usvojen skraćeni zapisnik sa konstituirajuće sjednice, održane 30. kolovoza 2013.

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara sazvane treći puta, održane 30. kolovoza 2013. izglasano je i usvojeno šest akata.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. travnja 2013., izglasan je i usvojen jedan akt te je usvojen skraćeni zapisnik sa 25. sjednice, održane 20. ožujka 2013.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 20. ožujka 2013., izglasano je i usvojeno 35 akata te je usvojen skraćeni zapisnik sa 23. sjednice, održane 5. veljače 2013.

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. veljače 2012., izglasano je i usvojeno dvanaest akata te je usvojen skraćeni zapisnik sa 22. sjednice, održane 17. prosinca 2012.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. prosinca 2012., izglasano je i usvojeno dvadeset i šest akata te su usvojeni skraćeni zapisnici sa 20. sjednice, održane 22. listopada 2012. i 21. sjednice, održane 6. studenoga 2012.

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. studenoga 2012., izglasano je i usvojeno jedanaest akta.

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 22. listopada 2012., izglasano je i usvojeno deset akata.

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 05. rujna 2012., izglasano je i usvojeno pet akta.

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. srpnja 2012., izglasano je i usvojeno pet akata.