Sjednice gradskog vijeća

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara sazvane treći puta, održane 30. kolovoza 2013. izglasano je i usvojeno šest akata.

Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. travnja 2013., izglasan je i usvojen jedan akt te je usvojen skraćeni zapisnik sa 25. sjednice, održane 20. ožujka 2013.

Na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 20. ožujka 2013., izglasano je i usvojeno 35 akata te je usvojen skraćeni zapisnik sa 23. sjednice, održane 5. veljače 2013.

Na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. veljače 2012., izglasano je i usvojeno dvanaest akata te je usvojen skraćeni zapisnik sa 22. sjednice, održane 17. prosinca 2012.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. prosinca 2012., izglasano je i usvojeno dvadeset i šest akata te su usvojeni skraćeni zapisnici sa 20. sjednice, održane 22. listopada 2012. i 21. sjednice, održane 6. studenoga 2012.

Na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 5. studenoga 2012., izglasano je i usvojeno jedanaest akta.

Na 20. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 22. listopada 2012., izglasano je i usvojeno deset akata.

Na 19. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 05. rujna 2012., izglasano je i usvojeno pet akta.

Na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 3. srpnja 2012., izglasano je i usvojeno pet akata.

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 28. svibnja 2012., izglasano je i usvojeno osam akata.