Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 9. rujna 2016. (petak), sa početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog vijeća, održane 3. kolovoza 2016.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

 1. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2017.godinu Dječjeg vrtića Vukovar 1
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Kulić)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2017. godinu Dječjeg vrtića Vukovar 2
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Beljička Karlaš)
 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Miškić)
 4. Donošenje Odluke o usvajanju Plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Gradskog muzeja Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i R. Marić)
 5. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i I. Miličić)
 6. Donošenje Odluke o usvajanju plana i programa rada i Financijskog plana za 2017. godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: T. Šota i Z. Jukić)
 7. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 8. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 9. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i G. Martinović)
 10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u 2017. godini
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Ivančić)
 11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini
  (Izvjestitelji: T. Šota i J. Ivančić)
 12. Donošenje:
  a) Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu
  (izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
  b) Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vukovara za 2017. godinu
  (izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
  (Izvjestitelji: K. Raguž i G. Martinović)
 14. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.