Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 18. listopada 2019. (petak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća održane 30. rujna 2019.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Zaključka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine
  (Izvjestitelji: V. Vujić i gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2018. Hrvatskog radija Vukovar d.o.o.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i R. Rac)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2018. Vukovarske razvojne agencije d.o.o.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Žilić)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2018. Vukovarske gospodarske zone d.o.o.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Foriš)
 5. Donošenje Odluke o upravljanju Poslovno-inovacijskim centrom „BIC Vukovar“
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 6. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.