Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 6. veljače 2020. (četvrtak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 26. sjednice Gradskog vijeća održane 23. prosinca 2019.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći


D N E V N I  R E D

 1. Donošenje
  a.) Odluke o neprihvaćanju nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austria i Strabag AG, Austria
  b.) Odluke o neprihvaćanju zahtjeva Javne ustanove za zbrinjavanje komunalnog otpada istočne Slavonije u stečaju za uplatu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Antolović)
 2. Donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstava Grada Vukovara za 2020.
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 3. Donošenje Pravilnika o jednostavnoj nabavi
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i V. Šibalić)
 4. Donošenje Odluke o komunalnom redu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 5. Donošenje Odluke o prodaji nekretnine na temelju javnog prikupljanja ponuda
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 6. Donošenje Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Vukovar
  (Izvjestiteljica: D. Benaković)
 7. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje u 2020. Političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: T. Šota i B. Šašić)
 8. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2019.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
 9. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2020.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
 10. Prijedlozi i informacije


  Predsjednik Gradskog vijeća
  Tomislav Šota, dr.med.vet.