Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 9. rujna 2020. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 31. sjednice Gradskog vijeća održane 23. lipnja 2020.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedećiD N E V N I  R E D1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.
(Izvjestitelj: gradonačelnik)
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i S. Tokić)
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
4. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021. Godini
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
5. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2021. Godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
6. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vukovara za 2021. Godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
7. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. Godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
8. Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
9. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
10. Donošenje Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2021. godinu
(Izvjestitelji T. Šota i M. Grubišić)
11. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
(Izvjestitelji T. Šota i M. Grubišić)
12. Donošenje:
a) Odluke o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2021.
b) Odluke o izvršenju Proračuna za 2021.
(Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
13. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
14. Donošenje Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Kobašević)
15. Donošenje Odluke o sufinanciranju Programa „Energetska obnova obiteljskih kuća u Gradu Vukovaru za 2020./2021. godinu“
(Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
16. Donošenje Odluke o odobravanju nacrta Ugovora o koncesiji za obavljanje uslužne komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
17. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.