Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 5. listopada 2020. (ponedjeljak), s početkom u 8.00 sati.

Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.

- Usvajanje skraćenog zapisnika s 32. sjednice Gradskog vijeća održane 9. rujna 2020.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

D N E V N I   R E D

1. Donošenje Odluke o prijedlogu kandidata za članove u Vijeću za domovinski pijetet, mir i razvoj
(Izvjestiteljica: D. Benaković)
2. Donošenje Odluke o upravljanju Memorijalnim spomen obilježjem Domovinskog rata "Vodotoranj Vukovar"
(Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
3. Prijedlozi i informacije


Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.