Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 16. ožujka 2021. (utorak), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Rodnoj kući Lavoslava Ružičke, J.J. Strossmayera 25, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 37. sjednice Gradskog vijeća održane 16. veljače 2021.
- Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o određivanju imena stuba na području grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i gradonačelnik)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada - tvrtke Komunalac d.o.o. na području Grada Vukovara za 2020. godinu
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Štrangarević)
 3. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 4. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz kulture i tehničke kulture Grada Vukovara za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Kobašević)
 5. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i M. Grubišić)
 6. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 7. Donošenje Odlike o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2021. godinu
  (Izvjestitelji: T. Šota i D. Čulig)
 8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vukovara za 2021.
  (Izvjestitelji: T. Šota i V. Šibalić)
 9. Donošenje Odluke o uvjetima prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Dunav
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 10. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o nepropisno odbačenom otpadu na području Grada Vukovara u 2020.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 11. Donošenje odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području grada Vukovara
  (izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Grubišić)
 12. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Benaković i D. Kobašević)
 13. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o posebnim mjerama za korištenje proračunskih sredstava Grada Vukovara u cilju prilagodbe uvjetima u vrijeme epidemije koronavirusa
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 14. Donošenje Izvješća o stanju zaštite od požara za 2020.
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Čulo)
 15. Donošenje Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Vukovar u 2021.
  (Izvjestitelji: T. Šota i S. Tokić)
 16. Donošenje Odluke o odobravanju korištenja imena Grada Vukovara u nazivu Tenis kluba „Vukovar“
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i B. Šašić)
 17. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Šota, dr.med.vet.