Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 7. srpnja 2022. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 9. sjednice Gradskog vijeća održane 7. lipnja 2022.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Javne ustanove Sportski objekti Vukovar
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i I. Szabo)
 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju Vukovarskog vodotornja – simbola hrvatskog zajedništva d.o.o. za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i M. Janković)
 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju programskog izvješća i financijskog izvješća Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Miličić)
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradskog muzeja Vukovar za 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i R. Marić)
 5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara u 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2021.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i J. Paloš)
 7. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 8. Donošenje Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 9. Donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Čulig)
 10. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja do 31. Prosinca 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 11. Donošenje Odluke o odobrenju zajma Aeroklubu „Borovo“
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i J. Paloš)
 12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Gradu Vukovaru
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Čulig)
 13. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog poziva za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Dimić)
 14. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Prepunić)
 15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o promjeni naziva ulica
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić i V. Vuleta)
 16. Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i K. Bilić)
 17. Prijedlozi i informacije

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog