Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 20. tematsku sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 10. listopada 2023. (utorak), s početkom u 11.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći

D N E V N I  R E D

  1. Donošenje Zaključka o izgradnji obilaznice grada Vukovara u IV. kvartalu 2023. godine, s početkom izgradnje u I. kvartalu 2024. godine
    (Izvjestitelj: D. Bilić)

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog