Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 15. travnja 2024. (ponedjeljak), s početkom u 9.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća, održane 28. veljače 2024.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


D N E V N I  R E D

 1. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Antuna Bauera
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Zlatko Milić)
 2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Blage Zadre
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Tihomir Hideg)
 3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Dragutina Tadijanovića
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i L. Miletić)
 4. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Siniše Glavaševića
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Slavica Mišić)
 5. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Josipa Matoša
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Mirela Szabo)
 6. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Nikole Andrića
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Josipa Kotromanović Sauka)
 7. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta OŠ Mitnica
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i Dubravka Lemac)
 8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o Planu i programu rada i financijskom planu Javne ustanovi „Sportski objekti Vukovar“ a 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i I. Szabo)
 9. Donošenje Pravilnika o izmjeni Pravilnika o jednostavnoj nabavi
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Centner)
 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu grada Vukovara za 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2023.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 13. Donošenje 2. Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 14. Donošenje Odluke o V. izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 15. Donošenje odluka o dodjeli javnih priznanja za 2024.
  (Izvjestitelj: D. Vlajčić)
 16. Donošenje Odluke o predlaganju kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog i Općinskog suda u Vukovaru
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 17. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog