Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 6. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 29. svibnja 2024. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.
Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 36, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
- Usvajanje skraćenog zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća, održane 15. travnja 2024.
- Aktualni sat gradonačelnika

Za ovu sjednicu predlaže se sljedeći


DNEVNI RED

 1. Donošenje Zaključka o početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika u Gradskom vijeću Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: S. Mađarević)
 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2023. godinu Javne vatrogasne postrojbe Vukovar
  (Izvjestitelji: J. Jukić i Z. Jukić)
 3. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Mandatnog odbora
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 4. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 5. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 6. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Vukovara
  (Izvjestitelj: I. Naletilić)
 7. Donošenje Odluke o transformaciji Urbanističkog plana uređenja „Vučedol“
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 8. Donošenje Odluke o transformaciji Prostornog plana uređenja Grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 9. Donošenje Odluke o transformaciji Generalnog urbanističkog plana grada Vukovara
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 10. Donošenje Odluke o transformaciji Detaljnog plana uređenja „Proširenje Novog groblja“ (DPU-1)
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 11. Donošenje Odluke o transformaciji Detaljnog plana uređenja „Županijska ulica“ (DPU-5)
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 12. Donošenje Odluke o transformaciji Urbanističkog plana uređenja „Šire središte grada“ (UPU-1)
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i M. Vlajčić)
 13. Donošenje Zaključka o primanju na znanje informacije o Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Vukovara za 2022.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i V. Šibalić)
 14. Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata
  (Izvjestitelji: D. Vlajčić i D. Dimić)
 15. Donošenje Programa II: izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara za 2024.
  (Izvjestitelji: J. Jukić i D. Dimić)
 16. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara i nezavisnih vijećnika
  (Izvjestitelji: J. Jukić i S. Tokić)
 17. Prijedlozi i informacije

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Sabo, teolog