GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/11-01/14
URBROJ: 2196/01-01-11-1
Vukovar, 20. lipnja 2011.

Na temelju članka 61., stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća grada Vukovara («Službeni vjesnik» Grada Vukovara br. 1/10 ), sazivam

6. sjednicu
GRADSKOG VIJEĆA GRADA VUKOVARA
za
30. lipnja 2011. (četvrtak) u 10,00 sati


Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar.
-    Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 4. i 5. sjednice Gradskog vijeća održane 31. svibnja  i 16. lipnja 2011.
-    Aktualni sat gradonačelnika
Za ovu sjednicu predlaže se slijedeći

DNEVNI RED


1.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Tehnostana d.o.o. Vukovar za 2010.g.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i I. Kamerla)
2.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Komunalca d.o.o. Vukovar za 2010.g.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i M. Leko)
3.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Vodovoda Grada Vukovara d.o.o. za 2010.g.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i M. Zebec)
4.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Vukovarske gospodarske zone d.o.o.  za 2010.g.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Njegić)
5.    Donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća Razvojne agencije Vukovar d.o.o.  za 2010.g.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Foriš)
6.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Komunalcu d.o.o. Vukovar za kratkoročno zaduženje.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i M. Leko)
7.    Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Čazmatransu d.o.o. Vukovar  za povećanje cijene mjesečne karte za umirovljenike.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i D. Holoker Radumilo)
8.    Donošenje Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Grada Vukovara.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
9.    a) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana  uređenja Grada Vukovara.
b) Donošenje Odluke i izmjeni i dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Vukovara.

(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić)
10.   Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Detaljnog plana uređenja Županijske ulice.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i Đ. Njegić)
11.   Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Veslačkom klubu Vukovar za korištenje imena Grada Vukovara u nazivu čamca.
(Izvjestitelji: G. Bošnjak i B. Šašić)
12.    Pitanja, prijedlozi - razno

Predsjednik Gradskog vijeća
Tomislav Džanak