Na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 17. travnja 2017., izglasano je i usvojeno 2 akta i to:

 

  1. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje trgovačkom društvu Komunalac d.o.o.
  2. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Sanacija pješačkih staza u prigradskom naselju Lipovača"

    Predsjednik Gradskog vijeća
    Igor Gavrić, mag.ing.