U srijedu, 14. lipnja 2017. godine u 10.00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Vukovar održat će se konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara.


Dnevni red sjednice podrazumijeva izbor Mandatorne komisije, izvješće Mandatorne komisije i verifikacija članova Gradskog vijeća koja uključuje utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća, svečanu prisegu članova Gradskog vijeća, izbor Komisije za izbor i imenovanja te izbor predsjednika i dva potpredsjednika Gradskog vijeća.


Poziv na konstituirajuću sjednicu