Održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara. Aktualnom satu gradonačelnika, na prijedlog vijećnice Kristine Ozdanovac (HDZ) prethodilo je odavanje počasti minutom šutnje za sve žrtve počinjenog genocida u Srebrenici, budući se sutra, 11. srpnja održava 24. obljetnica tragedije.

Aktualni sat gradonačelnika započeo je pitanjem vijećnice Mirjane Semenić-Rutko (BM365) o radovima na gradskom stadionu Vukovar '91. Gradonačelnik Penava za detaljniji odgovor zamolio je pročelnika Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dražen Čuliga, koji je rekao kako je Grad Vukovar svoje radove izvršio sukladno dokumentaciji i sporazumu potpisanim s Hrvatskim atletskim savezom o rekonstrukciji stadiona. Problem se pojavio pri postavljanju završnog sloja atletske staze, no krajem kolovoza očekuje se njegovo postavljanje, nakon čega slijedi 2. faza rekonstrukcije koja obuhvaća rušenje zida uz Ulicu 204. vukovarske brigade, izgradnja parkirališnih mjesta, sanacija i dogradnja tribine, odnosno, potrebnih prostora za odvijanje natjecanja te ostalo kompletno uređenje gradskog stadiona.

Vijećnik Damir Maduna (Živi zid) postavio je pitanje gradonačelniku vezano za komunalne doprinose koje je tvrtka Vodovod platila tvrtki Gradnja Osijek u iznosu od milijun kuna, a radi se o projektu odvodnje financiranom od Europske unije, te postoji li obveza gradonačelnika Vukovara da kao jedini član skupštine Vodovoda grada Vukovara vrati tih milijun kuna. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako je tvrdnja da je on jedini član skupštine netočna, kao i da je pitanje nejasno, no da Vodovod nikome nije izvršio bespotrebne isplate u mandatu trenutnog direktora. Predstavnica Vodovoda zatražila je da se pitanje uputi u pisanom obliku direktoru Vodovoda za konkretan i detaljniji pisani odgovor.

Vijećnik Aleksandra Pribičevića (SDSS) postavio je pitanje problematike odlaznog puta ka pravoslavnoj crkvi Dobra voda. Gradonačelnik je zamolio pročelnika Dražena Čuliga za odgovor koji je istaknuo kako Grad Vukovar razmatra najprihvatljivija rješenja te da postoji prijedlog gdje bi se put spojio s Lovačkim domom, stvorio bi se i proširio pristup za autobuse, a konkretnije rješavanje situacije se može očekivati sljedeće godine. Pročelnik Čulig uputio je poziv na dogovor vijećniku Pribičeviću kako bi ga detaljno upoznao i pojasnio razmatrana rješenja kojima Grad Vukovar trenutno raspolaže.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) uputio je pitanje vezano za elementarnu nepogodu koja je pogodila područje Vukovara, a koja je sa sobom donijela velike materijalne štete, pored šteta na građevinama i poljoprivrednim kulturama, i one na automobilima. Pitanje je bilo vezano za štetu nastalu na automobilima, kao i fasadama, odnosno kućama koje su osigurane te što će biti u slučaju prijave štete Gradu Vukovaru na istima. Gradonačelnik Penava rekao je kako je Grad Vukovar na ovu problematiku žurno reagirao sukladno zakonskoj proceduri i prema Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje je i župan žurno reagirao. Odluka o proglašenju elementarne nepogode koju je župan donio je takva da obuhvaća štete na poljoprivrednim kulturama i građevinama, a sukladno zakonu, objekti koji su osigurani izuzeti su od prava na naknadu štete. Gradonačelnik Penava istaknuo je neslaganje s takvom odredbom zakona te sukladno tome, Grad Vukovar u tom pogledu nema slobodne ruke i nalazio bi se nalazio u vrlo složenoj i zahtjevnoj situaciji gdje realnog i zakonskog rješenja nema, a procjena šteta na svakom automobilu koje je pretrpjelo oštećenja uslijed tuče te uzimanje u obzir drugih aspekata, poput vjerodostojnih izjava vlasnika, ovlasti dobivanja uvida pri osiguravajućim dokumentima i slično, stvaralo bi velike probleme. Gradonačelnik je napomenuo i važnu činjenicu, a to je da zakon neće priznavati štetu nad građevinama koje nisu legalizirane. Također, upućeno je i na mogućnost plaćanja premije osiguranja koji Grad Vukovar osigurava unutar svojih poticajnih mjera za poljoprivredniku koja iznosi 80%, te je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Marijana Grubišić, pozvala na iskorištavanje ove mogućnosti.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) postavio je pitanje o problematici kontejnera u Ulici Marka Marulića koja su namijenjena za razvrstavanje komunalnog otpada te mogu li se oni izmjestiti budući da građani tamo nesvjesno odlažu sve vrsta smeća, pored kontejnera, na stazu i slično, što predstavlja probleme. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dražen Čulig, istaknuo je kako je Grad Vukovar pokrenuo postupak nabave video nadzora upravo za ovakvu vrstu problema te njegovo sprječavanja, a ukoliko isto ne da nikakav učinak, u obzir se može uzeti premještanje kontejnera. Direktor tvrtke Komunalac d.o.o., Igor Štrangarević složio se s pročelnikom Čuligom te naveo kako nesavjesni građani ovakvim postupcima nanose štetu i ruše ugled Grada Vukovara. Izmještanje kontejnera je moguće, no to tada ne bi bilo sukladno i primjereno ukoliko se gleda blizina kontejnera građanima. Također, na upit vijećnika Nikolića o skupljanju otpada koje je nastalo kao posljedica elementarne nepogode, direktor Štrangarević rekao je kako su Grad Vukovar i Komunalac obišli grad Vukovar s tom namjerom, Komunalac je izvršio prikupljanje takvog otpada, ali građani se svakako mogu javiti u službu tvrtke Komunalac s ciljem odvoza takve vrste otpada.

Uslijedile su 3 točke dnevnog reda:
1. Informiranje o suradnji na projektu „Dom fra Mladen Hrkać"
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja unutar mjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.
3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na nacrt prijedloga Općih uvjeta isporuke usluge na Gradskoj tržnici Vukovar – javnoj tržnici na malo

Sve odluke su usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

 

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.