Održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara kojoj je prethodio aktualni sat gradonačelnika na kojem je 18 vijećnika postavilo pitanje gradonačelniku Grada Vukovara Ivanu Penavi.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Robert Rapan (HKS) uputio je pitanje vezano za trenutni projekt uređenja parka u Vatikanskoj ulici. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček rekao je kako se na lokaciji gdje je postavljen suhozid planira postavljanje dječjeg igrališta, obzirom je prošle godine INA – d.d. raspisala natječaj kojim osiguravaju sredstva za dječja igrališta u vrijednosti 200.000 kuna, a predložena lokacija kojom se Grad Vukovar prijavio je odabrana za ovaj projekt. U pregovorima je i resorni odjel s turskom agencijom „TIKA" koja je predstavnik svih turskih proizvoda urbane opreme i rasvjetnih tijela koja želi donirati 90.000 eura vrijednosti takvih proizvoda te očekujemo što skoriju realizaciju i postavljanje dječjeg igrališta.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) osvrnuo se na činjenicu kako je USKOK odbacio kaznenu prijavu o navodnim nepravilnostima prilikom javnog natječaja i u postupku izgradnje Gradske tržnice Vukovar od strane političke stranke Živi zid, organizacije Vukovarsko - srijemske županije. USKOK je utvrdio da ne postoje nepravilnosti te se radi o neistinitim navodima. Gradonačelnik Penava rekao je kako je mišljenje mjerodavnih institucija najvažnije, a svi sami biramo ono čime se predstavljajmo pred javnošću. Konstatirao je kako u proteklom vremenu ovo nije jedini pokušaj odabira načina privlačenja pozornosti senzacijom i žutilom, a česti su slučajevi i zastrašivanja građana neistinitim i neosnovanim navodima te smatra da iza svega toga stoji velika neodgovornost prema građanima grada Vukovara.

Vijećnik Igor Naletilić (HDZ) uputio je gradonačelniku pitanje vezano za organiziranje ljetovanja ove godine na Vukovarskoj adi. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako je raspisan poziv za organizacijom ove manifestacije, a kao i svake godine na isti se javila ŠRU „Dunav" i suradnjom s njima se nadamo uspješnom održavanju ljetovanja na adi. To nam je prioritet, a konkretno nas trenutno muči visok vodostaj Dunava pa će se s radovima moći krenuti čim vodostaj to dopusti. Nadalje, Udruga se suočila s intervencijama od strane inspektora zaštite okoliša. Građanima zasigurno garantiramo prijevoz i dostupnost Vukovarske ade, dok obim djelatnosti i u kojoj mjeri će one biti dostupne na otoku, ovisi o dogovoru s mjerodavnim institucijama.

Vijećnika Radivoja Đurića (HDZ) zanimalo je kakvi su planovi u budućnosti u pogledu suzbijanja komaraca na području grada Vukovara. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako kao i svake godine Grad Vukovar vrlo ozbiljno prilazi tom problemu. Prestankom oborina i naglim zatopljenjem došlo je do invazije i vremenske okolnosti su vrlo nepogodne po nas. S normalnim programom zaprašivanja komaraca ih je teško suzbiti u mjeri u kojoj bi htjeli, ukoliko okolnosti ne idu u korist. Proveli smo 2 tretmana sa zemlje, a avioni iznad grada ne smiju zaprašivati jer je protivno zakonskim propisima. Grad Vukovar čini sve što je u njegovoj moći u rješavanju ovog problema rekao je Penava.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) postavio je pitanje o viziji i pitanju obnove objekta Crvenog magacina. Gradonačelnik Ivan Penava istaknuo je važnost tog objekta te naveo kako postoje razni upiti od strane privatnih investitora o namjeni tog objekta. Rasterećenjem gradske uprave trenutnim projektima koji su u tijeku, Grad će svakako promišljanja i napore usmjeriti na namjenu i obnovu navedenog objekta, a imajući u vidu njegovu održivost i atraktivnost.

Vijećnica Vesna Vujić (SDSS) je predložila da se sredstva koja su u Proračunu Grada Vukovara do sada bila namijenjena za financiranje udžbenika učenicima osnovnih škola utroše na financiranje dodatnog materijala, s obzirom da će od ove godine Vlada RH preuzeti financiranje udžbenika u cijeloj Hrvatskoj. Gradonačelnik Penava se zahvalio na ovoj inicijativi koja je zaista vrijedna, no na žalost nije ju moguće provesti s obzirom da je temeljem kolektivnog ugovora došlo do povećanja plaća djelatnika dječjih vrtića te su novci koji su do sada bili namijenjeni financiranju udžbenika alocirani u ovu svrhu.
Vijećnica Vujić također je upitala iskorištava li Grad Vukovar pozitivne mjere koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a u svrhu zapošljavanja mladih osoba kojima je potrebno radno iskustvo. Zamjenica gradonačelnika Ivana Mujkić rekla je kako je Grad Vukovar do sada koristio mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, upućuje poduzetnike ka HZZ-u kako bi ostvarili poticajne mjere za samozapošljavanje, u suradnji sa Zavodom provodi se projekt „Zaželi" te je uposleno 50 osoba u javnim radovima. Osim projekata na kojima Grad sa HZZ-om surađuje, Mujkić je rekla kako će, ukoliko je to moguće, Grad Vukovar razmotriti i prijedlog pripravništva i mjere 30+ kako bi što više ljudi steklo potrebno radno iskustvo koje je traženo za daljnja zaposlenja.

Vijećnik Predrag Mišić (HKS) uputio je zamolbu gradonačelniku i gradskoj upravi da se ulože napori kako bi se uspješno nastavila tradicija održavanja ljeta na Vukovarskoj adi, zajedno sa svim popratnim sadržajima u cijelosti. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako je velika šteta što je ovakav jedan projekt, koji je značajno učinio na dobrobiti i promociji našega grada, doveden u opasnost, ali će Grad Vukovar dati sve od sebe da ovu sezonu realizira u onoj mjeri i obliku u kojemu to bude moguće na korist građana grada Vukovara.

Vijećnika Borislava Nikolića (DSS) zanimalo je što će biti s energetskom obnovom obiteljskih kuća koja je najavljena. Zamjenica Mujkić odgovorila je kako iz neformalnih izvora zna kako energetska obnova neće biti provođena preko EU projekata jer bi to zahtijevalo pojedinačno apliciranje fizičkih osoba na natječaj preko EU fondova, što nije jednostavno za odraditi, stoga je moguće da će navedeni projekt biti financiran nacionalnim sredstvima, a pretpostavke su da će to biti u ožujku sljedeće godine.

Vijećnica Mirjana Semenić – Rutko (BM365) uputila je pitanje o planovima s Hostelom Zagreb koji je u neposrednoj blizini Javne ustanove Sportski objekti Vukovar te može li se privesti toj namjeni. Na postavljeno pitanje gradonačelnik Penava odgovorio je kako je objekt trenutno u vlasništvu JU Memorijalni centar Domovinskog rata. U dogovoru s njima i resornim ministarstvima smo došli do dogovora da objekt prijeđe u vlasništvo RH, a Grad Vukovar će ga potraživati kao takvog. Voljeli bi proširiti smještajne kapacitete, a uz zadovoljavanje svih formi i zahtjeva nadamo se konkretnijim planovima vezano za ovaj objekt.

Vijećnica Jasmina Jukić (HKS) pitala je hoće li Grada Vukovar morati platiti penale za Interkulturnu školu, s obzirom da ima informaciju da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Kraljevini Norveškoj platilo penale te može li se objekt koji je u su svrhu sagrađen prenamijeniti. Odgovorio je pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo Dražen Kobašević rekao je kako Grad Vukovar nije dužan platiti penale te da je povrat novca prema Kraljevini Norveškoj izvršilo resorno ministarstvo. S obzirom da Interkulturna škola nije zaživjela, moguća je prenamjena u području predškolskog odgoja.

Vijećnicu Ivanu Radoš (HDZ) zanimala je problematika zelenih otoka na području grada Vukovara i konkretno lokacije koja se odnosi na spoj ceste ulica Duge i Bogdanovačke gdje građani otpade odlažu na neprimjeren način. Gradonačelnik Penava istaknuo je nezadovoljstvo navedenom situacijom. Direktor gradske tvrtke „Komunalac d.o.o." Igor Štrangarević istaknuo je kako su svjesni situacije na zelenim otocima koju prouzrokuju nesavjesni građani. Postojali su pokušaji edukacija stanovništva, a nadalje, u dogovoru s resornim odjelom gradske uprave odlučeno je provođenje represivnih mjera pa je u planu provođenje akcija nadziranja lokacija zelenih otoka i nažalost, kažnjavanja nesavjesnih građana. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dražen Čulig, rekao je kako je to učestali problem. Prvi korak sprječavanju ovog problema su bili upozoravajući znakovi, a sada je pokrenut postupak nabave video nadzora za trenutno nadziranje 10 najfrekventnijih javnih površina.

Vijećnik Damir Maduna (Živi zid) uputio je prijedlog da se poradi na zaštiti zakonitosti postupaka gradske uprave kako se ne bi događalo kršenja zakona Republike Hrvatske, uz navođenje primjera (organiziranje referendumske inicijative za prikupljanje potpisa kada je poslan komunalni redar). Gradonačelnik je zahvalio na konsktruktivnom prijedlogu i dobroj namjeri te naveo kako se propusti uvijek potkradaju, Grad Vukovar greške nastoji minimalizirati, a svaki put kada se dogode, posljedice i sankcije za propuste se moraju snositi, dok je pročelnik Čulig po pitanju referendumske inicijative istaknuo kako ona nije bila sporna, već je Grad Vukovar morao imati informaciju što se događa na javnim površinama jer je bila riječ o javnom događaju, a za što je potrebna suglasnost Grada.

Vijećnik Aleksadar Pribičević (SDSS) upitao je za sudbinu skloništa na Olajnici koji je postao leglo lisica. Odgovor je dobio od pročelnice Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika Sanje Tokić kako je prvobitna zamisao bila obnoviti objekt, međutim, uslijed velikih ošećenja, a zbog sigurnosti svih građana, taj objekt će biti srušen.

Vijećnika Darka Buljana (SDP) zanimalo je zašto Grad Vukovar dugovanja za komunalnu naknadu građanima utjeruje preko ovlaštene Agencije koja za to ubire proviziju, pa čak i ona dugovanja koja su ušla u zastaru. Građani koje su te situacije sada iznenadile mogli su vidjeti na obračunu iskazano dugovanje te nam uputiti upite, no jasno je da se propusti događaju i da ljudi ne čitaju, rekao je gradonačelnik Penava. Vezano za probleme zastare postoje zakonska ograničenja i određena zakonska procedura koja se mora poštovati, a na nama je da napravimo što možemo sukladno zakonu, rekao je gradonačelnik. Vlasta Šibalić, pročelnica Upravnoga odjela za financije i nabavku pojasnila je kako ima više od 1.500 dužnika s više od 500 kuna dugovanja koji ukupno Gradu duguju više od 5 milijuna kuna.

Vijećnica Renata Kovačić (HDZ) pitala je za sudbinu crvenih batinih zgrada u Borovu naselju od kojih je većina obnovljena, ali jedan dio još je u ruševnome stanju i postao je odlagalište smeća. Gradonačelnik je istaknuo kako se Grad maksimalno uključio u problematiku raščišćavanja ruševina koje je u gradu obavljala hrvatska vojska. Još su 22 objekta u Borovu naselju koja su tzv. Bata vile kao zaštićeno kulturno dobro od kojih će se u ovoj godini obnoviti njih šest, te je rekao kako vjeruje kako će do parlamentarnih izbora dio biti obnovljen a dio će se obnavljati putem Središnjega državnoga ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Vijećnica Biljana Gaća (SDP) upitala je gradonačelnika zašto nije govorio o problemima u Vodovodu prije novonastale situacije, na što je gradonačelnik Penava rekao je kako je riječ o situaciji koju nema samo grad Vukovar, s ovim problemima suočavaju se i drugi gradovi jer je riječ o nezrelosti nacionalnoga i lokalnoga sustava. Istaknuo je kako razumije ovakvo pitanje, ali tema je to o kojoj je vrlo nezahvalno postupiti površno, a lako je donositi zaključke na temelju nepotpunih informacija.

Vijećnica Kristina Ozdanovac (HDZ) upitala je za povećanje parkirališnih mjesta kod Sportskih objekata u gradskoj četvrti Borovo naselje. Dobila je odgovor od Dražena Čuliga da će se novo parkiralište graditi iza sportskih objekata, uz prugu.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) pohvalio je novi projekt tvrtke Tehnostan o obnovljivim izvorima energije putem solarnih ploča, a zanimalo ga je mogu li građani očekivati manje račune za grijanje. Direktor Tehnostana Kristijan Lovrenščak rekao je kako je to prva faza projekta u kojem će se ugraditi 160 solarnih ploča, a u okviru njega je i montaža elektrane od 75 kilovata gdje će se pokriti više od 85 posto električne energije za potrebe te toplane. Neće doći do korekcije cijena jer je došlo do poskupljenja plina, ali ovakvi projekti omogućuju i da se cijena grijanja ne mijenja na više. U sljedećem razdoblju i dalje će se raditi na implementaciji novih izvora energije.

Srđan Kolar (SDSS) upitao je zašto građani koji su se isključili iz sustava grijanja Tehnostana i dalje moraju plaćati fiksni dio. Direktor Tehnostana Kristijan Lovrenščak odgovorio je kako stanar višestambene zgrade kao suvlasnik ima troškove, a da sa svakim od dužnika izlazi u susret, a posebno s onima koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Svakako postoji mogućnost sklapanja sporazuma o obračunskom plaćanju, odnosno plaćanju na duže vremensko razdoblje.

Zaključkom Gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Penave izmijenjen je dnevni red.

Uslijedilo je 12 točaka:

1. Razmatranje Nacrta aneksa ugovora o dugogodišnjem zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (KLASA: 320-02/09-01/2402), ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (KLASA: 945-01/15-01/1413), ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (KLASA: 945-01/13-01/292) i ugovora o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH (KLASA: 945-01/15-01/2564)
2. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti, kulture i turizma grada Vukovara u 2019.
3. Donošenje izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.
4. Donošenje izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
5.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o Proračunu Grada Vukovara za 2019.
6. Razmatranje Analize stanja u trgovačkom društvu Vodovod grada Vukovara d.o.o.
7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Vukovar
8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Vukovar
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2018.
10. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi u Gradu Vukovaru za 2018.
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2018.
12. Donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Sve odluke su usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

 

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.