Održana je 24. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 12 vijećnika postavljalo pitanja.

Aktualni sat započeo je pitanjem vijećnice Biljane Gaća (SDP), a odnosilo se na obveze lokalne samouprave sukladno propisima o gospodarenju otpadom, odnosno, pitanju kako Grad Vukovar ispunjava svoje obveze po tom pitanju. Gradonačelnik Penava istaknuo je kako smatra da Grad Vukovar vrlo dobro skrbi o gospodarenju otpadom, napomenuvši mobilno reciklažno dvorište koje će građanima uskoro biti na raspolaganju. Pročelnik za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Dražen Čulig istaknuo je kako Grad Vukovar znatna sredstva ulaže u sortiranje otpada, dok se dugoročni problemi nalaze u svijesti ljudi koji otpad ne odlažu na propisan način. Grad Vukovar je po pitanju gospodarenja otpada daleko ispred drugih lokalnih samouprava, smatra pročelnik Čulig. Neki otpad nije moguće razdvojiti, dok se papir, plastika i staklo propisno razdvaja. Gradonačelnik Penava istaknuo je sukladno nepostojanju nacionalne strategije ne postoje sredstva na raspolaganju za planove koji bi Grad Vukovar želio ostvariti po pitanju gospodarenja otpada.  

Vijećnicu Mirjana Semenić-Rutko (BM365) zanimalo je postoji li mogućnost učiniti nešto po pitanju raskrižja ispred Osnovne škole Antuna Bauera, gdje je promet vrlo frekventan i kuda prolaze kamioni, a s ciljem osiguranja sigurnijeg puta do i iz škole za svu djecu koja trenutno tu školu pohađaju. Gradonačelnik Penava rekao je kako suradnjom s Hrvatskim cestama se do kraja godine očekuje natječaj za vukovarsku obilaznicu što bi rasteretilo promet. Po pitanju raskrižja ispred OŠ Antuna Bauera, u program za sljedeću godinu očekuje se da će Hrvatske ceste uvrstiti izgradnju kružnog toka. Problem leži u kategorizaciji te ceste koja je državna pa u tom slučaju ta činjenica gdje je ona u vlasništvu Hrvatskih cesta, Grad Vukovar kao jedinicu lokalne samouprave ograničava u postupanju.
Pročelnik Čulig ističe kako su intervenirali u Policijsku postaju na način da se postave uspornici na tome dijelu. Po tom pitanju čeka se suglasnost, jer ta je cesta državna cesta.

Vijećnik Borislav Nikolić (DSS) upitao je gradonačelnika smatra li da izjave predsjednika Savjeta za branitelje Tomislava Josića pogoršavaju situaciju u gradu Vukovaru. Gradonačelnik je rekao kako Tomislav Josić koji je heroj Domovinskog rata, čije herojstvo je poštovano među svim braniteljima Republike Hrvatske svojim izjavama želi zaštiti Republiku Hrvatsku.

Vijećnik Predrag Mišić (HKS) gradonačelniku je uputio zamolbu da se u Ulici Bana Josipa Jelačića učini nešto po pitanju prebrzog prometovanja kamiona, postave uspornici ili semafori. Gradonačelnik Penava rekao je kako se za tu lokaciju dogovara postavljanje video nadzora što bi trebalo dovesti do odgovornijeg ponašanja u prometu.

Vijećnica Renata Kovačić (HDZ) pitanje je postavila vezano za raskrižje kod zgrade Fine i autobusnog kolodvora, gdje se stvara prometni kaos i mogućnost prometnih nesreća. Postoji li mogućnost ocrtavanja glavne i sporedne ceste na tom raskrižju, upitala je vijećnica Kovačić. Pročelnik Čulig rekao je da će se taj problem riješiti već u roku od nekoliko dana, da je nalog Komunalcu već izdan.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) uputio je pitanje vezano za zeleni otok u Ulici Marka Marulića u gradskoj četvrti Borovo naselje, gdje se otpad odlaže na vrlo nepropisan način. Predložio da je se poveća kapacitet tog zelenog otoka ili svakodnevno pražnjenje tih kontejnera. Pročelnik Čulig rekao je kako će se na toj lokaciji postaviti video nadzor, što je već rečeno, a problem se nalazi u vrstama otpada koje građani tamo odlažu. Rekao je kako su organizirani nadzori javnih površina gdje su zatečeni ljudi koji nepropisno odlažu otpad. Jedan od načina će biti i kažnjavanje ljudi koji odlažu otpad na taj način.

Vijećnicu Jasminu Jukić (HKS) zanimalo je u kojoj su fazi radovi na otoku sportova. Hrvatske vode su izvođača prošli tjedan uveli u posao, do kraja godine bi ti radovi trebali gotovi čime bi otok športova dobio svoj konačni izgled, rekao je gradonačelnik.

Vijećnicu Kristinu Ozdanovac (HDZ) zanimalo je što je s projektima izgradnje Ekonomske škole te obnove Radničkog doma u Borovu naselju, kao i projekta Adica i kada se kreće s realizacijom tih projekata. Gradonačelnik je rekao kako je izdana građevinska dozvola za Ekonomsku školu Vukovar, a upravo danas će biti izdana i za Radnički dom. Kroz skorije vrijeme, nakon prijave projekata očekuje se raspisivanje javnih nabava. Do ljeta bi trebala započeti izgradnja sva 3 kapitalna projekta čije su vrijednosti zaista velike. Voditelj projekta Adica, Igor Antolović dao je podrobnije informacije o projektu Adica, čiji završetak se očekuje do 2021. godine.

Vijećnik Aleksandar Pribičević (SDSS) upitao je hoće li tvrtka Tehnostan povećati cijenu grijanja za nadolazeću sezonu grijanja. Gradonačelnik Penava tu je istaknuo kako je tvrtka Tehnostan već dva puta izbjegao podizanje cijena za krajnje potrošače, dok je direktor tvrtke Tehnostan Kristijan Lovrenščak rekao kako se očekuje da neće doći do povećanja cijena.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) uočio je prisutnost Hrvatske vojske pri čišćenju parcele u Ulici Priljevo, preko puta benzinske postaje te upitao gradonačelnika može li reći nešto više o tome. Gradonačelnik Penava je rekao kako je razlog zašto je vojska tamo, je potraga za ostacima nestalih osoba. Kao drugo pitanje vijećnik Sušac naveo je projekt rekonstrukcije Trga Dražena Petrovića. Pročelnik Dražen Čulig rekao je kako su ugovoreni radovi vrijednosti 6,5 milijuna kuna, a radovi bi trebali započeti ovaj tjedan. Kraj radova se očekuje u ljeto sljedeće godine.

Vijećnik David Vlajčić (HDZ) gradonačelniku je uputio pitanje vezano za radove na stadionima, kako onome u Borovu naselju tako i na gradskome stadionu. Gradonačelnik Penava rekao je plan na stadionu u Borovu naselju locirati događanja i napraviti reprezentativni stadion, učiniti da on funkcijom i izgledom udovoljava aktivnosti svoga kluba. Radovi su u tijeku, a očekuje se i brzo pokretanje procedure projektiranja novog izdanja. Osigurani su i imovinskopravni odnosi, pa je Grad Vukovar legalan posjednik tog objekta. Gradski stadion, neposredno uz centar grada uskoro će krasiti atletska staza sa tartanskom podlogom, a na proljeće se očekuje i uređenje travnjaka. Pored toga, urediti će se i parkiralište uz stadion, srušiti zid koji okružuje stadion, srušiti će se i popratni objekti koji se nalaze uz stadion, izgraditi će se novi objekti i svlačionice te pristupne ceste ka stadionu.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) izrazio je mišljenje kako smatra da je lokacija na kojoj je postavljen Gong svjetskog mira (Olajnica) neprimjerena, ali kako pozdravlja postavljanje te instalacije u gradu Vukovaru. Gradonačelnik Penava naveo je nekoliko lokacija o kojima se raspravljalo tijekom procesa realizacije projekta Gonga svjetskog mira, no lokacija na Olajnici se pokazala kao sasvim ispravna. Drugim pitanjem vijećnik Bošnjak  zatražio je podatke o broju zaposlenih osoba na području grada Vukovara od svibnja 2014. godine, čiji odgovor će dobiti u pisanom obliku.

Vijećnika Domagoja Bilića (HDZ) zanimao je tijek radova na obaloutvrdi rijeke Vuke. Gradonačelnik Penava rekao je kako povijesne okolnosti nažalost narušavaju tijek izvođenja radova. Osječka tvrtka Hidrogradnja pokazala je ozbiljnost pristupom prema radovima, no tijekom postupka izmuljivanja došlo je do nalaza granata i drugih raznih naprava, čak iz 2. svjetskog rata, ali i iz Domovinskog rata. Tvrtkama su to bile nepredviđene okolnosti te stvara frustracije na strani investitora i izvođača radova, no unatoč tome nabavljen je poseban oklopljeni bager koji će odraditi posao izmuljivanja za ugovorene izvođače radova, kako bi se radovi mogli nastaviti odvijati.

Uslijedilo je 11. točaka dnevnog reda:

1. Donošenje Programa izmjene programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2019.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Obračuna proračuna Grada Vukovara za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 30. lipnja 2019.
3. Donošenje Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.
4.Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.
5. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Vukovara za 2020.
6. Donošenje Programa utrška sredstava šumskog doprinosa za 2020.
7. Donošenje Programa utrška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2020.
8. Donošenje Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara za 2020.
9. Donošenje Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2020.
10. Donošenje:
 a) Odluke o usvajanju Proračuna Grada Vukovara za 2020.
 b) Odluke o izvršenju Proračuna za 2020.
11. Donošenje Odluke o sklapanju Sporazuma o suradnju i prijateljstvu Grada Vukovara i Grada Splita

Sve odluke su usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

 

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.