Održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 8 vijećnika postavljalo pitanja.

Vijećnik Sava Manojlović (HDZ) uputio je pitanje dobivaju li vijećnici Gradskog vijeća Grada Vukovara pozive za obilježavanje državnih blagdana i manifestacija u organizaciji Grada Vukovara, budući je primijetio redoviti izostanak vijećnika na takvim događanjima. Pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i ured gradonačelnika, Sanja Tokić, izvijestila je kako se na obilježavanje svih državnih blagdana i manifestacija u organizaciji Grada Vukovara uredno pozivaju se svi vijećnici Gradskog vijeća Grada Vukovara.

Vijećnika Radivoja Đurića (HDZ) zanimalo je iz kojeg razloga djeca koja pohađaju Dječji vrtić Vukovar II nisu sudjelovala na humanitarnom koncertu koji je organiziran upravo za obnovu vrtića u Vukovaru i 13. listopada održan u Zagrebu. Gradonačelnik Penava rekao je kako je jasno da se u gradu neprestano događa određena politika koja radi segregaciju djece, a to ne donosi dobro Vukovaru. Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II pohvalila je inicijativu organizatora koncerta koji su uključili oba vrtića te navela kako djeca koja pohađaju Dječji vrtić Vukovar II nisu otišla na koncert zbog njene odluke, ali i nezadovoljstva roditelja. Zamjenik gradonačelnika Marijan Pavliček istaknuo je kako upravo Grad Vukovar inzistirao da u koncertu sudjeluju djeca oba vrtića, jer aktualna vlast nikada djecu ni građane nije dijelila po nacionalnoj osnovu. Djeca su na koncertu trebala pjevati pjesmu „Jalta jalta“ i „Ne dirajte mi ravnicu“, pjesme koji nikoga ne vrijeđaju u ni jednom smislu, rekao je zamjenik Pavliček.

Vijećnika Predrag Mišić (HKS) rekao je kako je čuo da navijačka skupina „Grobari“ žele oslikati zid sa njihovim simbolima te pitao je li taj upit stigao u Grad i što će se učiniti po tome pitanju. Gradonačelnik Penava rekao je kako je upit stigao od pripadnika navijačke skupine koja podržava i navija za beogradski Partizan, a prethodno izučavajući za kakve vrijednosti se skupina zalaže i utvrđujući da promoviraju vrijednosti suprotne Domovinskoga rata te uz slične ustupe, za njih se nije našao prostor unutar područja grada Vukovara.

Vijećnik Damir Maduna (Živi zid) ponovio je pitanje vezano za gradsku tvrtku Vodovod te iznos od 1.300.000 kuna doprinosa te plaćanje kazne u istom iznosu jer su ta sredstva nenamjenski potrošena. Zanimalo ga jesu li ti novci vraćeni i ako nisu, tko će za to odgovarati. Penava je rekao kako treba naglasak staviti da je riječ o EU projektu, te u obzir treba uzeti i dio novaca koji su iz Europske unije, a svi nedostatci u poslovanju tvrtke Vodovod su posljedice mandata prošlih direktora. Dario Tišov, direktor tvrtke Vodovod pojasnio je kako komunalni doprinos iz 2013. godine je ukinut te obzirom da je 2015. objavljena natječajna dokumentacija u kojoj stoji komunalni doprinos, to se smatra kao greška izvođača dokumentacije.

Vijećnik Darko Buljan (SDP) gradonačelnika je upitao što je s novoizgrađenom lukom za pristanak brodica. Gradonačelnik Penava rekao je kako objekt još uvijek nije pod upravljanjem Grada Vukovara, na što se čeka od nadležnog ministarstva te kada se to dogodi, lučila će ići u koncesiju.

Vijećnik Goran Bošnjak (SDP) uputio je pitanje vezano za radove na cestovnoj infrastrukturi Grada Vukovara, smatrajući da se projekti koji se provode ne smiju preklapati, budući se događa da dijelovi infrastrukture koji su nedavno rekonstruirani, obuhvaćeni su nekim novim projektima. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša Dražen Čulig rekao je kako projekti Hrvatskih cesta (Priljevo i novi kružni tok) te kada je jedan projekt bio rađen, za drugi projekt još nisu bila osigurana sredstva, a preklapanja projekata za Grad Vukovar ne stvara dodatne troškove.

Vijećnik Srđan Kolar (SDSS) postavio je pitanje vezano za elementarnu nepogodu koja je u srpnju pogodila Grad Vukovar te u kojem procesu je procjena šteta. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić kazala je kako je Grad Vukovar zaprimio oko 1700 prijava koje su uredno evidentirane. Izvješće je dostavljeno Ministarstvu financija koje dalje treba dostaviti Vladi Republike Hrvatske, tako da Grad Vukovar sada čeka odluku Vlade RH.

Vijećnik Filip Sušac (HKS) u ime Kluba vijećnika uputio je prijedlog da se učenici i njihovi mentori u školama na području grada Vukovara čiji je osnivač Grad Vukovar nagrađuje za prva 3 mjesta ostvarena na važnim natjecanjima. Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo, Dražen Kobašević rekao je kako Grad Vukovar već i razmišlja u tome smjeru te se nadovezao kako je ove godine nagradio 30 izvrsnih studenata.

Uslijedilo je 5 točaka dnevnog reda:

1. Donošenje Zaključka o dostignutom stupnju razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima Grada Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2018. Hrvatskog radija Vukovar d.o.o.
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2018. Vukovarske razvojne agencije d.o.o.
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju izvješća o poslovanju za 2018. Vukovarske gospodarske zone d.o.o.5. Donošenje Odluke o upravljanju Poslovno-inovacijskim centrom „BIC Vukovar“

Sve odluke su usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

 

Zvučni zapis sjednice može se preuzeti na zahtjev.