16. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom gradonačelnika.

Vijećnik Domagoj Bilić (DP) upitao je na koji se način ostvaruju bespovratne potpore za poduzetnike u Vukovaru. Gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava rekao je kako je transparentan način povlačenja sredstava za ovu namjenu, a godine rada, broj tvrtki i činjenica kako nikada nije bilo afera vezanih za poticaje gospodarstvenicima i poljoprivrednicima tome govori u prilog. Također se osvrnuo na aferu s kojom je nedavno javnost upoznata, a riječ je o namještanju državnih potpora nacionalnim manjinama sa stranačkim iskaznicama pod vodstvom SDSS-a ocijenivši isto neprihvatljivim.

Vijećnik Bilić je u ime Kluba vijećnika Domovinskog pokreta također upitao što je s nelegalnim objektima na prostoru stare gradske tržnice na što je Penava odgovorio kako je Grad Vukovar u posjedu pravomoćnog rješenja o uklanjanju navedenih objekata za što nalog treba izvršiti građevinska inspekcija. Napomenuo je kako je Grad Vukovar prema nadležnom inspektoratu uputio niz požurnica, no kako se na nacionalnoj razni ne radi na dobrobit građana Vukovara nego na dobrobit koalicijskih partnera vladajuće stranke, a po pravomoćnom rješenju se stoga ne poduzima ništa.

Vijećnik Nenad Bučko (HNS) rekao je kako se 20-ak kilometara izvan Vukovara, u Nemetinu prema najavama otvara novih 1.500 radnih mjesta što je potencijal i za zapošljavanje Vukovaraca te je upitao ima li najava za veće investicije u naš grad.

Gradonačelnik Penava rekao je kako je u proteklim godinama njegovog mandata bilo više najava za otvaranjem velikih industrija u Vukovaru, no s obzirom kako većih investicija na području cijele Republike Hrvatske nema u posljednjih 10 godina, skeptičan je i po pitanju ulaganja u naš kraj. Gradonačelnik je podsjetio kako je Grad Vukovar inicirao Zakon o Vukovaru kojim bi ulaganje na području Vukovara bilo znatno povoljnije, no na žalost, s nacionalne razine se bilježe samo negativni trendovi te je Vukovarsko-srijemska županija s 2,5% iseljavanja u ruralnim krajevima najgora regija u Europskoj uniji.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) upitao je je li Grad Vukovar spreman za novi Plan gospodarenja otpadom s obzirom da se Petrovačka dola treba zatvoriti, a otpad se treba odlagati na odlagalištu Orlovnjak koji se tek treba izgraditi. Zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Filip Sušac odgovorio je kako je Vlada RH već nekoliko puta plan mijenjala, a do realizacije još uvijek nije došlo. Sušac je dodao kako se u Gradu Vukovaru intenzivno radi na pronalaženju rješenja kako bi se osigurali preduvjeti za izgradnju nove kazete na Petrovačkoj doli.

Vijećnica Majda Jakša (HDZ) rekla je kako se u Vukovaru dogodila prometna nesreća u Ulici Dvanaest redarstvenika te je predložila da Grad Vukovar uputi dopis prema Hrvatskim cestama kako bi se pješački prijelaz na toj dionici učinio vidljivijim i sigurnijim. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig rekao je kako je Grad Vukovar izgradio bočne nerazvrstane ceste na tom području te je također imao u planu i postavljanje semafora te dodao kako smo nakon prijašnje prometne nezgode apelirali, a apelirati ćemo još jednom kako bi isti postavio.

Vijećnica Jasmina Jukić (HS) upitala je kakvu nagradu Vukovarski vodotoranj -  simbol hrvatskog zajedništva ovih dana prima. Zamjenik Sušac rekao je kako je posljednja nagrada koja pripada našem simbolu otpora međunarodna kulturno turistička nagrada „Plautilla“ - Plaketa sa zlatnim znakom za najbolji projekt obnove i valorizacije kulturno povijesne baštine koju je Vukovarskom vodotornju -  simbolu hrvatskog zajedništva dodijelila Turistička zajednica grada Solina, a javno uručivanje će se upriličiti sutra.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) rekao je kako su mu se obratili pojedini roditelji djece koja idu u Dječji vrtić Vukovar II, kako djeca s područja Općine Bogdanovci koja pohađaju Dječji vrtić Vukovar I plaćaju povlaštenu cijenu, a ona koja pohađaju Dječji vrtić Vukovar II ekonomsku cijenu. Pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, sport i branitelje Darko Dimić rekao je kako Odlukom gradonačelnika djeca s prebivalištem na području Vukovara pohađaju vukovarske vrtiće po sufinanciranim cijenama od strane Grada Vukovara, dok je ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar II Marina Latinovć dodala kako, prema dogovoru, Općina Bogdanovci treba jednako sufinancirati trošak vrtića svojim vrtićarcima koji pohađaju Dječji vrtić Vukovar I i Dječji vrtić Vukovar II.

Vijećnik Zoran Rokvić (SDSS) upitao je zašto stanari BZ-a u Borovu naselju, a koji nemaju dizalo, u sklopu pričuve plaćaju i naknadu za održavanje dizala jednako kao i stanari zgrada koje imaju dizalo. Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac rekao je kako je upravitelj većine zgrada na području Vukovara gradska tvrtka Tehnostan te se sporna problematika, ukoliko je zaista ima treba riješiti između upravitelja i predstavnika stanara. Direktor Tehnostana Ivan Krajinović pozvao je predstavnike navedenih zgrada da se jave u Tehnostan kako bi se eventualna greška otklonila.

Vijećnik Nikola Mažar (HDZ) upitao je kako će se financirati opremanje zgrade Radničkog doma u Borovu naselju. Gradonačelnik Penava je odgovorio kako su građevinski radovi završeni te je iskazao nezadovoljstvo partnerske ustanove na projektu koja nije iskazala interes za unutarnjim opremanjem te je Grad Vukovar taj projekt preuzeo na sebe.  Penava je također rekao kako će projekt biti kandidiran prema Fondu za obnovu i razvoj grada Vukovara, no ukoliko se financijska sredstva ne odobre s obzirom da proračun FORGV-a još nije donesen, a ulazimo u mjesec travanj, Grad Vukovar će u svojim proračunskim sredstvima iznaći mogućnost za financiranje opremanja navedenog objekta kako bi se Veleučilište Lavoslava Ružičke što prije preselilo u novi prostor te time steklo uvjete za proširenje studijskih programa.

U ime kluba vijećnika HDZ-a Mažar je upitao za poskupljenje cijena vode i odvoza komunalnog otpada, a Penava je rekao kako građani Vukovara plaćaju najnižu cijenu vode, što je uslijed svih poskupljenja ipak izvedeno zahvaljujući dobrom rukovođenju direktora Vodovoda grada Vukovara te pravovremenim ulaganjem u obnovljive izvore energije.

Vijećnik Vedran Vuleta (HS) upitao je postoje li nove informacije o izgradnji vukovarske obilaznice s obzirom da smo jedini grad koji nema obilaznicu. Gradonačelnik Penava rekao je kako je 2016. godine na sjednici Vlade RH u Vukovaru šest ministara i direktora stavilo svoj potpis na dokument za projekt naziva „Obnova komunalne infrastrukture grada Vukovara 2017.-2021.“, a s obzirom na inertnost državne razine, ponovno na našu inicijativu termin je prolongiran na 2019.-2023., no dan danas Vukovar nema ni „O“ od obilaznice. Gradonačelnik je dodao kako je Vukovar jedini grad slučaj u Hrvatskoj u kojem se obilaznica pretvara u nerazvrstanu cestu te teretna vozila prolaze pored prozora građane i time narušavaju njihov mir, ali i komunalnu infrastrukturu grada.  

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) upitao je što je s iskazivanjem interesa tvrtke Komunalac za zajedničkim gospodarenjem otpadom i obavljanju komunalne djelatnosti za šire područje Vukovara. Zamjenik gradonačelnika Sušac rekao je kako je taj projekt započeo, no s obzirom na smjenu uprave, trenutno je u fazi čekanja i ubrzo će se nastaviti.

Vijećnika Igora Naletilića (DP) zanimalo je hoće li Grad poduzeti preventivne mjere za suzbijanje komaraca? Zamjenik gradonačelnika Filip Sušac je rekao kako je Grad kao i svake godine u proračunu predvidio sredstva za ovu namjenu te kako je postupak nabave proveden te je u tijeku rješavanje žalbi, a čim ugovor bude potpisan krenut će se s tretmanima. Previđeno je 13 larvicidnih tretmana, dva tretmana sa zemlje i dva aviotretiranja. Sušac je također napomenuo kako je vodostaj Dunava jedan od ključnih faktora koji utječe na uspješnost tretiranja.

Vijećnik Nemanja Savanović (HS) upitao je koji je plan po pitanju odlaganja biootpada, a Sušac je odgovorio kako su odlagališta otpada u Vukovaru na iznimnoj razini te kako je zahvaljujući dobroj suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurano 55 novih polupodzemnih kontejnera, a 40 od njih su za odlaganje biootpada

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Krešimir Raguž (HDZ) rekao je kako je potkraj prošle godine rečeno da će se reducirana javna rasvjeta početi paliti počevši od rubnih dijelova grada te upitao je li navedeno započelo. Pročelnik resornog odjela, Dražen Čulig odgovorio je kako je paljenje rasvjete započelo, no ona će ostati ugašena na mjestima gdje ne postoji potreba za svakim upaljenim rasvjetnim tijelom.

Zamjenik predsjednika Gradskog vijeća David Vlajčić (DP) upitao je kakva je suradnja Grada Vukovara s Vukovarsko-srijemskom županijom s obzirom da je župan u pritvoru. Gradonačelnik Penava je iskazao nevjericu i žaljenje što je župan uslijed okolnosti u kojima se nije najbolje snašao te je pokušao manipulirati represivnim aparatom, kazneno gonjen zbog situacije koja inače spada u prekršaj te je daleko od kaznene odgovornosti. Dodao je kako se za Grad Vukovar nije promijenilo ništa u vidu suradnje s Vukovarsko-srijemskom županijom u odnosu na proteklih 20 godina, jer niti prije ovog nesretnog događaja, unatoč nastojanjima suradnika iz Grada Vukovara i Razvojne agencije Vukovar, niti jedan od 10 strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije nije iz Vukovara.

Vijećnik Radivoj Đurić (DP) upitao je kakvi se radovi odvijaju na Priljevu. Gradonačelnik Penava rekao je kako smo se okrenuli privatnim investitorima te se u drugoj polovini ove godine očekuje otvaranje tri velika centra. Kada je riječ o konkretnoj lokaciji iz vijećnikova pitanja, radi se o Hey Parku, retail centru u kojem se očekuje otvaranje Interšpara, Mullera, Sport Visiona, Tedia, Pepca te Sinsaya.

Pitanje je gradonačelniku uputio i predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Željko Sabo rekavši kako je u baroknoj jezgri grada 13 objekata ostalo neobnovljeno te je upitao je li moguće da toliko godina nakon povratka u Vukovar i dalje ima neobnovljenih građevina u samom centru te je li to pitanje uputio ministrici kulture i medija.

Gradonačelnik Penava je rekao kako nije imao priliku postaviti to pitanje jer ono nije na dnevnom redu, s obzirom da s navedenim ministarstvom postoji problem na provedbi projekta Arheološkog parka Vučedol koji je jedan u nizu strateških projekata, a trebao je biti gotov tijekom srpnja prošle godine, no još uvijek ne postoji ni izvođač radova koji će taj projekt započeti i privesti kraju. Napomenuo je kako je također na sjednici Vlade RH održane 2016. godine u Vukovaru tema bila i obnova barokne jezgre i potporni zidovi, no ti projekti nikada nisu realizirani. Jedino dobro po pitanju ove tematike je skoro uređenje Grand Hotela koji je dio ITU mehanizma te se u skoroj budućnosti treba provesti.

Uslijedilo je 8 točaka dnevnog reda koje su usvojene većinom glasova gradskih vijećnika:

  1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Vukovara za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2022.
  2. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta Gradskog muzeja Vukovar
  3. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju člana/ova Upravnog vijeća Gradske knjižnice Vukovar
  4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o Planu i programu rada i Financijskom planu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ za 2022.
  5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vukovara za 2022.
  6. Donošenje Odluke o promjeni naziva Sportske dvorane „Borovo naselje“
  7. Donošenje Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vukovara
  8. Donošenje Odluke o promjeni člana i imenovanju novog člana stručnog povjerenstva za davanje koncesije za obavljanje uslužne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Vukovara

Zvučni zapis 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva koji možete pronaći pod kategorijom „Obrasci“ na službenoj stranici Grada Vukovara.