Održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Od 15 nazočnih vijećnika na početku sjednice 8 vijećnika postavilo je pitanje gradonačelniku Ivanu Penavi.  

Prvi je pitanje uputio vijećnik Nikola Mažar (HDZ) koji je pitao, s obzirom da su otvorene ponude za početak izgradnje vukovarske obilaznice, očekuju li se ponovne tematske sjednice i daljnji prosvjedi na tu temu, pri čemu je predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo podsjetio kako o tematskim sjednicama sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vukovara odlučuje njegov predsjednik. Gradonačelnik Penava odgovorio je kako ga veseli početak izgradnje vukovarske obilaznice te se nada što skorijem početku radova i dovršetku izgradnje. Rekao je kako je bilo krajnje vrijeme za ovaj korak te kako se svi Vukovarci vesele dugo čekanoj obilaznici. Zahvalio je svima koji su dali doprinos početku ovog projekta, ljudima koji su prosvjedovali te je u ime svih građana Vukovara zahvalio nadležnom ministarstvu i Vladi RH.

Vijećnik Stjepan Mađarević (HDZ) postavio je pitanje vezano za drovred platana u Ulici Priljevo. Kako navodi, platane su srušene zbog „privatnog interesa i pogodovanja“, na što je gradonačelnik Ivan Penava rekao da je besmisleno i krajnje degutantno navoditi da je riječ o pogodovanju, privatnom interesu kao i ekocidu koji se često veže s ovom temom, s obzirom da je cijeli projekt izgradnje raskrižja prethodno izravno usuglašen s Hrvatskim cestama koji upravljaju državnim cestama kao i s predstavnikom Hrvatskih cesta u čijoj nadležnosti su državne ceste u Slavoniji, kao i predmetna cesta uz koju je drovred platana u Vukovaru, a koji je ujedno i predsjednik temeljnog ogranka HDZ-a Trpinjska cesta. Kako zaključuje Penava, predstavnik Hrvatskih cesta, ujedno i član HDZ-a, mogao se usprotiviti toj odluci i postupiti drugačije. Pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig podsjetio je na uvjet Grada Vukovara da se za jedno porušeno drvo zasade 2 nova, što je jučer i učinjeno, s obzirom kako prije nisu postojali uvjeti sadnje po pitanju vremena. Istaknuo je kako je i izuzetno izazovna nabava sadnice u poodmakloj dobi, opsega 20 centimetara koje su jučer zasađene. „Sve veće sadnice se ne bi mogle saditi jer bi njihovo korijenje došlo do samog rubnjaka, a sadnice koje su sada posađene će svoje korijenje same širiti ispod ceste. Ono što smo mogli uvjetovati se realiziralo.“, zaključio je pročelnik Čulig.

Vijećnik Stjepan Mađarac (HDZ) postavio je pitanje vezano za ugovorenu izradu dokumentacije za rekonstrukciju Eltzovog crvenog magazina, s obzirom kako su se u medijima pojavili napisi da izabrana tvrtka ima nepodmirene dugove prema državi. Gradonačelnik Ivan Penava rekao je kako je Grad Vukovar u fazi provjere tih navoda te da ako se pokaže da su podaci točni postupit će se sukladno zakonu. Pravne službe Grada i Odjel za financije i nabavu povući će poteze sukladno svojim spoznajama i ovlastima. „U cilju nam je da sve bude sukladno zakonu, kao i do sada.“, zaključio je Penava, a vijećnik Mađarac zatražio je pisani odgovor nakon što Grad Vukovar provjeri sve informacije.

Vijećnica Jasmina Jukić (HS) izvijestila je o inicijativi koju su podnijeli Hrvatskim cestama, a vezane su za rješavanje prometne problematike na dvije mikrolokacije – križanje ulica Frankopanska i Nikole Tesle te Ulici kardinala Alojzija Stepinca. „Obratili smo se Hrvatskim cestama jer smatramo da je nužno napraviti analizu sigurnosti prometa na ovim lokacijama. Uvažili su našu inicijativu te rekli kako će ugovoriti izradu sigurnosne prometne analize te će izraditi nekoliko prometnih rješenja.“ Vijećnica Jukić upitala je gradonačelnika Penavu ima li komentar na ovu inicijativu. Gradonačelnik Penava pohvalio je inicijativu te rekao kako su navedeni projekti i dio planova Grada Vukovara. „Cijeli taj potez je usko grlo i potrebno je riješiti problematiku. Ovo je hvale vrijedna inicijativa te se nadam kako će se poboljšati sigurnost i protočnost prometa na zadovoljstvo svih građana i posjetitelja našega grada.“, rekao je Penava.

Vijećnik Vedran Vuleta (HS) pitao je kada se može očekivati natječaj kojim će se u Vukovaru osigurati rad dežurne ljekarne. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Kristina Bilić pojasnila je kako su u tijeku razgovori s ljekarnama na području grada Vukovara. „Ono što predstavlja najveću prepreku je činjenica da je za rad u trećoj smjeni potreban magistar farmacije, a takvih kadrova je malo na području grada te je u ovome trenutku ljekarnama teško osigurati magistra farmacije u sve tri smjene. Nastavljamo razgovore s ljekarnama te se nadamo skorom rješenju.“, rekla je Bilić.

Vijećnik Zoran Rokvić (SDSS) predložio je da jedna od idućih tematskih sjednica bude popis dužnika Grada Vukovara. Predsjednik Gradskog vijeća Željko Sabo podsjetio je kako o tematskim sjednicama sukladno Poslovniku Gradskog vijeća Grada Vukovara odlučuje isključivo predsjednik. Gradonačelnik Penava rekao je kako sukladno zakonskim odredbama Grad Vukovar poduzima sve što je u njegovoj moći kako bi naplatio potraživanja. „Apsolutno vodimo računa o tome da sva dugovanja koja postoje prema Gradu Vukovaru budu izmirena u zakonski određenom roku. Uvijek postoji postotak, prije svega, fizičkih osoba koji zbog određenih razloga, poput primjerice zastare izmaknu postupku naplate no, ti postotci su na razinama koji su zadovoljavajući s obzirom na prosjek u ostalim jedinicama lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj.“, dao je zaključiti gradonačelnik Penava.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) postavio je upit o asfaltiranju ulica Vile Velebita i Bokokotorska. Kako navodi, njihove sanacije su u planu dugo godina stoga pita kakav je trenutni plan. Pročelnik UO za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig rekao je kako za navedene ulice postoje prethodno napravljena idejna rješenja. Istaknuo je nadu da se, sukladno financijskim mogućnostima i planovima, tijekom proljeća ili početkom ljeta započne s postupkom nabave za izvođenje radova u Ulici Bokokotorska. Po pitanju Ulice Vile Velebita u tijeku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa, a nakon toga slijedi sanacija ulice.

Potpredsjednik Gradskog vijeća David Vlajčić (DP) podsjetio je kako je Grad Vukovar sukladno svrstan među najbolje gradove u RH po povučenim EU sredstvima te zamolio za komentar. Pročelnica Kristina Bilić rekla je kako su vrlo ponosni na tu činjenicu i zahvalila Razvojnoj agenciji Vukovar na suradnji u provedbi projekata. Podsjetila je na brojne projekte koji su u tijeku, a koji se financiraju iz europskih sredstava. „Veseli nas da smo postali  i ITU grad te uskoro očekujemo velike infrastrukturne projekte i nastavljamo u tom smjeru.“, zaključila je.

Sjednici Gradskog vijeća se pri kraju aktualnog sata pridružio vijećnik Nenad Bučko (HNS).

Uslijedilo je usvajanje točaka dnevnog reda:

1. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti Grada Vukovara u 2023. (jednoglasno)
2. Donošenje Programa izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja kulture i tehničke kulture Grada Vukovara u 2023. (većinom glasova nazočnih vijećnika)
3. Donošenje Programa izmjena Programa javnih potreba u turizmu na području grada Vukovara za 2023. godinu (većinom glasova nazočnih vijećnika)
4. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. (većinom glasova nazočnih vijećnika)
5. Donošenje II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. (većinom glasova nazočnih vijećnika)
6. Donošenje Programa II. Izmjena Programa javnih potreba iz područja branitelja i stradalnika na području grada Vukovara u 2023. (većinom glasova nazočnih vijećnika)
7. Donošenje Programa II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Vukovara za 2023. (većinom glasova nazočnih vijećnika)
8. Donošenje Programa II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba iz područja obrazovanja Grada Vukovara u 2023. (većinom glasova nazočnih vijećnika)
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vukovara za 2023. (većinom glasova nazočnih vijećnika)
10. Donošenje Višegodišnjeg plana uravnoteženja Proračuna Grada Vukovara za razdoblje 2024-2026. (većinom glasova nazočnih vijećnika)
11. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa (većinom glasova nazočnih vijećnika)
12. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (većinom glasova nazočnih vijećnika)
13. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području grada Vukovara (jednoglasno
14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća grada Vukovara (većinom glasova nazočnih vijećnika)
15. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Vukovara (većinom glasova nazočnih vijećnika)
16. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2024. (jednoglasno)

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara Željko Sabo zahvalio je na vrijednom radu Gradskog vijeća u 2023. godini te zaželio ugodne i radosne predstojeće blagdane.

Zvučni zapis 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva.