Održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom. U odsutnosti gradonačelnika Ivana Penave na pitanja vijećnika odgovarao je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac.

Vijećnik Dejan Drakulić (SDSS) upitao je postoji li plan sanacije Lipovačkog puta. Zamjenik Sušac rekao je kako Lipovački put nije u stanju u kakvom bi htjeli da on bude, a pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Dražen Čulig dodatno je pojasnio kako postoji izrađena dokumentacija za sanaciju te kako će vjerojatno uslijediti izmjena dokumentacije jer će se most na tom putu proširiti, ne samo sanirati. „Problem na tom putu predstavlja cestovna odvodnja, nakon što to riješimo cesta će biti sanirana, a radove očekujemo ove godine, krajem proljeća.“, rekao je Čulig.

Vijećnica Jasmina Jukić (HS) upitala je što Grad Vukovar može učiniti po pitanju nedavnog incidenta u Vukovaru gdje su u središtu grada napadnuti i pretučeni maloljetnici. Zamjenik Sušac istaknuo je žaljenje jer je do tog događaja došlo te rekao kako je zaprimljena inicijativa roditelja za sastankom s gradonačelnikom i gradskim službama koji bi se uskoro trebao održati. Isto tako, rekao je kako se razmatra postavljanje dodatnih kamera u centru grada te kako Grad Vukovar stoji na raspolaganju svojim sugrađanima te će poduzeti potrebne mjere radi povećanja njihove sigurnosti.

Vijećnik Nemanja Savanović (HS) pitao je kako je završila 2023. godina po pitanju pristanaka kruzera u Vukovaru. Zamjenik Sušac rekao je kako možemo biti zadovoljni po pitanju kruzinga. "Uplovilo je 347 kruzera sa gotovo 46 000 putnika. Od toga smo prošle godine uprihodili 36 000 eura koje će biti namijenjene za izgradnju novog pristaništa.", istaknuo je.

Vijećnik Srđan Milaković (DSS) između ostaloga ističe kako u upravnim tijelima Grada Vukovara ne postoji zadovoljavajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine te je upitao zašto je tako i kada će pripadnici srpske nacionalne manjine biti ravnopravno zastupljeni u upravnim tijelima Grada Vukovara. Zamjenik Sušac nije se složio s konstatacijom da srpska nacionalna manjina nailazi na prepreke i eliminacije pri zapošljavanju na javnim natječajima u Gradu Vukovaru te je istaknuo kako imaju prednost pri zapošljavanju ukoliko se na njega pozovu, što je upravo nedavno i bio slučaj pri zapošljavanju.

Vijećnik Vedran Vuleta (HS) postavio je dva pitanja. Prvo pitanje postavio je u ime kluba vijećnika, a odnosilo se na spajanje općine Bogdanovci s gradom Vukovarom te je upitao kakav je stav Grada Vukovara o tome. Zamjenik Sušac istaknuo je kako Općina Bogdanovci trenutno provodi javne tribine o pripajanju Vukovaru, a što čeka i građane Vukovara. Nakon te procedure, o odluci o spajanju treba odlučivati i Gradsko vijeće Grada Vukovara. „Država je predložila dobrovoljno pripajanje općina i gradova te ukoliko pristupimo tom procesu, dobiti ćemo i određena sredstva koja možemo pametno investirati. Stav Grada Vukovara je da želimo ići u pripajanje te smatram da je bitno istaknuti činjenicu da Grad Vukovar i Općina Bogdanovci već sada surađuju na brojnim područjima stoga sam siguran kako bi pripajanje imalo pozitivne rezultate i bilo bi za dobrobit svih nas. Postoje struje koje se opiru toj inicijativi no, one nisu u Gradu već u Općini.“, komentirao je Sušac.

Drugo pitanje odnosilo se na gradski autobusni prijevoz te pitanje postoji li mogućnost revizije ugovora s Čazmatransom koji trenutno obavlja tu uslugu, a kojim bi se uvela još jedna linija poslije 21 sat od Novog groblja prema centru i Borovu naselju, sukladno traženju građana. Pročelnik Čulig pojasnio je kako je moguće mijenjati vremena polazaka na temelju inicijative većeg broja građana, dok broj linija mora ostati onakav kakav je sukladno potpisanom ugovoru. Zamjenik Sušac pozvao je građane da se s takvim upitima slobodno izravno obrate i Gradu Vukovaru, a u svrhu pronalaženja mogućeg rješenja.   

Uslijedile su točke dnevnog reda:

1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravih tijela Grada Vukovara (usvojeno većinom glasova nazočnih vijećnika)
2. Donošenje Odluke o upravljanju zgradom „Radnički dom“ (usvojeno jednoglasno)
3. Donošenje Odluke o prihvatu darovanja nekretnine, k.č. br. 6000/2 k.o. Vukovar u vlasništvu RH Gradu Vukovaru (usvojeno jednoglasno)
4. Donošenje Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnim putovanjima za 2025. (usvojeno jednoglasno)
5. Donošenje Odluke o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.-2027. i Akcijskog plana za provedbu Strategije (usvojeno većinom glasova nazočnih vijećnika)
6. Donošenje Odluke o zaključenju sudske nagodbe o međusobnim pravima i obvezama između Grada Vukovara i trgovačkih društava Saubermacher Dienstleistungs AG, Austria i Strabag AG, Austria (većinom glasova nazočnih vijećnika usvojena Odluka s amandmanima predlagatelja)
7. Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara u 2023. (usvojeno jednoglasno)
8. Donošenje Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Vukovara za 2024. (usvojeno jednoglasno)
9. Donošenje Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Vukovara (usvojeno jednoglasno)

Zvučni zapis 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Vukovara moguće je dobiti na upit službenici za informiranje na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., a nakon dostave popunjenog Zahtjeva.