Na 26. sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 12. travnja 2013., izglasan je i usvojen jedan akt i to:

1. Odluka o osnivanju Osnovne glazbene i plesne škole Vukovar