Sjednice gradskog vijeća

2. sjednica Gradskog vijeća održana je 6. travnja 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

1. sjednica Gradskog vijeća održana je 28. ožujka 2011. u 10.00 sati u Gradskoj vijećnici, soba br. 32, Gradske uprave Grada Vukovara, dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar na kojoj su doneseni sljedeći akti:

pic_04_tnNa konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Vukovara, održanoj 7. ožujka 2011. godine, većinom glasova vijećnika izabrani su za predsjednika Tomislav Džanak (HSP dr. Ante Starčević), a potpredsjednike Goran Bošnjak (SDP) i Mile Ivković (SDP)

Predstojnica Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji Kata Tomljenović sazvala je konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća grada Vukovara za 7. ožujka 2011. godine u 11 sati.