Uncategorised

Natječaj - UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE

Natječaj: Učitelj tjelesne i zdravstvene kulture

Ravnatelj Osnovne škole Blage Zadre, Vukovar raspisuje Natječaj za popunu radnog mjesta - Učitelja/ice razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme – 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu, mjesto rada Osnovna škola Blage Zadre, Marka Marulića 2, 32010 Vukovar

Natječaj za kuhara/icu u Osnovnoj školi Nikole Andrića.

Prilog 1
Tablica 1: rok od 25 godina

R.br

Naziv katastarske
općine

PTC. Br. i slika

Broj katastarske čestice

Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura)

Površina
(ha)

Jedinična zakupnina
(kn)

Početna zakupnina (kn)

Postotak uveć./
umanj.

Ukupna visina početne zakupnine (kn)

Napomena

Ukupna površina PTC
(ha)

Ukupna početna zakupnina za PTC (kn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

             

6*7

 

8+9

     

1

VUKOVAR

1

dio 5395

ORANICA

1,4664

549,00

805,05

0%

805,05

P1

2,1997

1.207,64

2

VUKOVAR

dio 5395

ORANICA

0,7333

549,00

402,58

0%

402,58

P1

3

VUKOVAR

2

5995

TRSTIK

0,4644

200,00

92,88

0%

92,88

P3, AP-akumulacija
DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal

2. reda (OMO))

0,4644

92,88

4

VUKOVAR

3

5996

TRSTIK

1,0956

200,00

219,12

0%

219,12

P3, AP-akumulacija, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal

2. reda (OMO))

1,0956

219,12

5

VUKOVAR

4

6003/1

ORANICA

13,8192

549,00

7.586,74

0%

7.586,74

P1 i P3

13,8192

7.586,74

6

VUKOVAR

5

6008

ORANICA

0,3868

549,00

212,35

0%

212,35

P3

0,3868

212,35

7

VUKOVAR

6

6145/5

ORANICA

1,6485

549,00

905,03

0%

905,03

P1

3,1217

1.713,81

8

VUKOVAR

6146/1

ORANICA

1,4732

549,00

808,79

0%

808,79

P1

9

VUKOVAR

7

6145/10

ORANICA

1,1576

549,00

635,52

0%

635,52

P1

1,2795

702,45

10

VUKOVAR

6146/3

ORANICA

0,1219

549,00

66,92

0%

66,92

P1

11

VUKOVAR

8

6147

ORANICA

0,8730

549,00

479,28

0%

479,28

P1

0,8730

479,28

12

VUKOVAR

9

6156

ORANICA

17,4805

549,00

9.596,79

0%

9.596,79

P1 i PŠ
DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal

2. reda (OMO))

17,4805

9.596,79

13

VUKOVAR

10

6158

ORANICA

8,6984

549,00

4.775,42

0%

4.775,42

P1 i PŠ
DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal

2. reda (OMO))

8,6984

4.775,42

14

VUKOVAR

11

6583

ORANICA

1,7089

549,00

938,19

0%

938,19

P1

1,7089

938,19

15

VUKOVAR

12

dio 6593

ORANICA

28,0683

549,00

15.409,50

0%

15.409,50

P1

28,0683

15.409,50

16

VUKOVAR

13

dio 6593

ORANICA

28,0682

549,00

15.409,44

0%

15.409,44

P1

28,0682

15.409,44

17

BOROVO NASELJE

14

362

ORANICA

0,2066

614,00

126,85

0%

126,85

P1

0,2066

126,85

18

BOROVO NASELJE

15

354/2

ORANICA

0,0724

614,00

44,45

0%

44,45

P1

0,0724

44,45

19

BOROVO NASELJE

16

361/2

ORANICA

0,0451

614,00

27,69

0%

27,69

P1

0,0451

27,69

20

LIPOVAČA

17

dio 106/1

ORANICA

0,3417

614,00

209,80

0%

209,80

P1

0,6833

419,55

21

LIPOVAČA

dio 106/1

ORANICA

0,3416

614,00

209,74

0%

209,74

P1

22

LIPOVAČA

18

116/19

ORANICA

1,5904

614,00

976,51

0%

976,51

P3

1,5904

976,51

23

LIPOVAČA

19

117/1

ORANICA

0,5755

614,00

353,36

0%

353,36

P3, DIJELOM DMO (kanali 3. i 4. reda)

0,5755

353,36

24

LIPOVAČA

20

117/8

ORANICA

0,4795

614,00

294,41

0%

294,41

P3

0,4795

294,41

25

LIPOVAČA

21

118

ORANICA

1,8572

614,00

1.140,32

0%

1.140,32

P1

1,8572

1.140,32

26

LIPOVAČA

22

192

ORANICA

10,2633

614,00

6.301,67

0%

6.301,67

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

14,2366

8.741,27

27

LIPOVAČA

193

ORANICA

1,7474

614,00

1.072,90

0%

1.072,90

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

28

LIPOVAČA

194

ORANICA

1,5175

614,00

931,75

0%

931,75

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO))

29

LIPOVAČA

195

ORANICA

0,7084

614,00

434,96

0%

434,96

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO))

30

LIPOVAČA

23

196

ORANICA

0,6582

614,00

404,13

0%

404,13

P1

4,3370

2.662,92

31

LIPOVAČA

197

ORANICA

3,6788

614,00

2.258,78

0%

2.258,78

P1

32

LIPOVAČA

24

dio 198

ORANICA

0,1175

614,00

72,15

0%

72,15

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO))

1,1175

686,15

33

LIPOVAČA

dio 198

ORANICA

1,0000

614,00

614,00

0%

614,00

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO))

34

LIPOVAČA

25

200

ORANICA

1,1990

614,00

736,19

0%

736,19

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

2,2984

1.411,22

35

LIPOVAČA

201

ORANICA

1,0994

614,00

675,03

0%

675,03

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas,kanal 2. reda (OMO)

36

LIPOVAČA

26

dio 202

ORANICA

1,0147

614,00

623,03

0%

623,03

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

1,0947

672,15

37

LIPOVAČA

dio 202

ORANICA

0,0800

614,00

49,12

0%

49,12

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

38

LIPOVAČA

27

203

ORANICA

1,1256

614,00

691,12

0%

691,12

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

1,1256

691,12

39

LIPOVAČA

28

204

ORANICA

1,5656

614,00

961,28

0%

961,28

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

1,5656

961,28

40

LIPOVAČA

29

205/1

ORANICA

1,1706

614,00

718,75

0%

718,75

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

2,8384

1.742,78

41

LIPOVAČA

206

ORANICA

1,6678

614,00

1.024,03

0%

1.024,03

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

42

LIPOVAČA

30

207

ORANICA

0,7482

614,00

459,39

0%

459,39

P1, DIJELOM JVD (zaštitni pojas, kanal 2. reda (OMO))

0,7482

459,39

43

LIPOVAČA

31

321/1

ORANICA

0,8319

614,00

510,79

0%

510,79

P1, DIJELOM JVD (inundacijsko područje,voda l reda)

0,8319

510,79

44

SOTIN

32

964/2

ORANICA

0,5755

549,00

315,95

0%

315,95

P1

0,5755

315,95

45

SOTIN

33

966

ORANICA

0,4569

549,00

250,84

0%

250,84

P1

0,4569

250,84

46

SOTIN

34

971/2

ORANICA

0,5483

549,00

301,02

0%

301,02

P1

0,5483

301,02

47

SOTIN

35

978

ORANICA

0,9902

549,00

543,62

0%

543,62

P1

0,9902

543,62

48

SOTIN

36

1007

ORANICA

0,1190

549,00

65,33

0%

65,33

P1

1,1967

656,99

49

SOTIN

1006/2

ORANICA

1,0777

549,00

591,66

0%

591,66

P1

50

SOTIN

37

1461

ORANICA

3,9359

549,00

2.160,81

0%

2.160,81

P1, dio k.č.

3,9359

2.160,81

Sveukupna površina u natječaju: 150,6716 ha
Sveukupna početna zakupnina u natječaju: 84.495,04 kn

Tablica 2: rok od 5 godina

R.br.

Naziv katastarske općine

PTC. Br. i slika

Broj katastarske čestice

Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura)

Površina
(ha)

Jedinična zakupnina
(kn)

Početna zakupnina
(kn)

Postotak uveć./
umanj.

Ukupna visina početne zakupnine (kn)

Napomena

Ukupna površina PTC
(ha)

Ukupna početna zakupnina za PTC
(kn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

 12

13

             

6*7

 

8+9

     

1

VUKOVAR

38

3122/2

ORANICA

0,0384

549,00

21,08

0%

21,08

Povrat, P1

0,0384

21,08

2

VUKOVAR

39

5060/2

ORANICA

0,7060

549,00

387,59

0%

387,59

Povrat, P1

0,7060

387,59

3

VUKOVAR

40

5472/2

ORANICA

0,5979

549,00

328,25

0%

328,25

Povrat, P1

0,6537

358,88

4

VUKOVAR

5473

ORANICA

0,0558

549,00

30,63

0%

30,63

Povrat, P1

5

VUKOVAR

41

6003/2

ORANICA

1,1529

549,00

632,94

0%

632,94

Povrat, dio P1, dio P3,
AP akumulacija

1,1529

632,94

6

SOTIN

42

810/1

ORANICA

1,7319

549,00

950,81

0%

950,81

Povrat, P1

1,7319

950,81

7

SOTIN

43

867

ORANICA

0,9040

549,00

496,30

0%

496,30

Povrat, P1

0,9040

496,30

8

SOTIN

44

941/1

ORANICA

0,3808

549,00

209,06

0%

209,06

Povrat, P1

0,3808

209,06

9

SOTIN

45

1013/2

ORANICA

0,3078

549,00

168,98

0%

168,98

Povrat, P1

0,3078

168,98

10

SOTIN

46

dio 1158

ORANICA

0,8204

549,00

450,40

0%

450,40

Povrat, P1

4,6705

2.564,10

11

SOTIN

dio 1158

ORANICA

0,8203

549,00

450,34

0%

450,34

Povrat, P1

12

SOTIN

dio 1159/1

ORANICA

0,8675

549,00

476,26

0%

476,26

Povrat, P1

13

SOTIN

dio 1159/1

ORANICA

0,8675

549,00

476,26

0%

476,26

Povrat, P1

14

SOTIN

dio 1159/2

ORANICA

0,6474

549,00

355,42

0%

355,42

Povrat, P1

15

SOTIN

dio 1159/2

ORANICA

0,6474

549,00

355,42

0%

355,42

Povrat, P1

16

SOTIN

47

dio 1189/1

ORANICA

0,2435

549,00

133,68

0%

133,68

Povrat, P1

0,4870

267,36

17

SOTIN

dio 1189/1

ORANICA

0,2435

549,00

133,68

0%

133,68

Povrat, P1

18

SOTIN

48

1230/1

ORANICA

0,1380

549,00

75,76

0%

75,76

Povrat, P1

0,1380

75,76

19

SOTIN

49

1462

TRSTIK

1,8274

200,00

365,48

0%

365,48

Povrat, P1 i V-vodene površine

1,8274

365,48

Sveukupna površina u natječaju: 12,9984 ha
Sveukupna početna zakupnina u natječaju: 6.498,34 kn

RAZVOJ DODATNIH OBRAZOVNIH SADRŽAJA I MODERNIZACIJA SPORTSKE DVORANE BOROVO NASELJE

 

Upravljačko tijelo:

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo razine 2:

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Prijavitelj:

Grad Vukovar

Partneri:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“
VURA – Razvojna agencija d.o.o. za promicanje razvoja

Cilj projekta:

Modernizacija elektrotehničkih i strojarskih sustava sportske dvorane Borovo Naselje i razvoj dodatnih obrazovnih i sportskih sadržaja.
Provedbom projekta omogućiti će se građanima Vukovara, i šire, mjesto za organizaciju i provedbu obrazovnih i sportskih sadržaja te doprinijeti promociji Vukovara kao turističke destinacije za sport i rekreaciju.

Ukupna vrijednost projekta:

1.658.313,00 HRK

Ukupni prihvatljivi troškovi:

1.326.650,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

03. mjesec 2021. godine do 06. mjesec 2022. godine

 

1) Prilog GRUPA 1 PD elektro 1 dio

2) Prilog GRUPA 1 PD elektro 2 dio

3) Prilog GRUPA 2 GP strojarski

4) Prilog GRUPA 2 GP elektro

5) Cras d.o.o. svjetlotehnički proračun (objavljeno 24.09.2021.)

6) Parangal d.o.o. svjetlotehnički proračun (objavljeno 24.09.2021.)

Digitalna pristupačnost je uključiva praksa koja osigurava da i osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.

Sanja Tokić dipl. iur.

- adresa: Grad Vukovar, dr. Franje Tuđmana 1
- telefon: 032 456 511
- telefaks: 032 456 500
- email adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Politika privatnosti

Ova Politika pokazuje kako i na koji način vodimo računa o privatnosti naših korisnika i o načinima prikupljanja i obrade osobnih podataka.

Ova Politika odnosi se na web stranice u našem vlasništvu www.vukovar.hr ali i na sve ostale poslovne aktivnosti i procese u kojima dolazimo u kontakt s vašim osobnim podacima.

Službenik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka kako biste ga mogli kontaktirati radi bilo kakvih pitanja ili pritužbi vezanih uz našu politiku privatnosti ili rukovanje osobnim podacima. Kontaktne informacije našeg službenika za zaštitu podataka su: e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., tel. broj: 032/ 456-526.

Prikupljanje podataka

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet poznat ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime i prezime, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više atributa svojstvenih za fizički, genetski, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet toga pojedinca.

Vaše osobne podatke prikupljamo samo kada za to postoji potreba, bilo radi ispunjavanja zakonskih ili legitimnih interesa, ili putem privole, kada nam svojom voljom dajete takve podatke.

Obrada podataka

Podatke dobivene o vama koristimo u jednu ili više navedenih svrha:

  • radi ispunjavanja zakonskih uvjeta u vezi s obavljanjem posla;
  • radi uspostave primarnog kanala komunikacije s vama;
  • radi povremenog slanja e-poruka (koje se tiču povremenog primanja vijesti (ako to želite), ažuriranja, informacija o sličnim proizvodima ili uslugama, itd.).

Uporaba cookie datoteka

Web stranica koristi cookie datoteke da bi se način rada prilagodio vašim potrebama. Cookie je tekstualna datoteka koju poslužitelj web stranice snima na vaš tvrdi disk.

Cookie datoteke ne mogu se koristiti da bi se pokretali programi ili unosili virusi u vaše računalo.

Cookie datoteke dodjeljuju se pojedinačno i može ih čitati samo poslužitelj web stranice u domeni koja je takvu datoteku snimila.

Automatsko bilježenje informacija

Naš poslužitelj koristi statistički softver, standardno obilježje svih web poslužitelja koji nije karakterističan samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućavaju nam da web stranice prilagodimo na način da budu što jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica i sl.).

U ovom slučaju ne bilježe se nikakvi osobni podaci.

Zaštita vaših podataka

Ulažemo sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Vaši podaci su konstantno zaštićeni od gubitka, krivotvorenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja. Podaci su dostupni samo osobama kojima je to nužno za obavljanje posla, a svi naši djelatnici i partneri obvezali su se na povjerljivost podataka.

 

Maloljetnici

Osobe mlađe od 16 godina ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Nikada nećemo svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez dozvole.

 

Pohrana i rok čuvanja podataka

Vaše osobne podatke čuvamo i štitimo za vrijeme trajanja vašeg poslovnog odnosa s nama. Osobne podatke koje ste nam dali u poslovne ili kontaktne svrhe redovito brišemo nakon proteka zakonski utvrđenih rokova ili temeljem vašeg zahtjeva za brisanjem podataka.

Pohranjene podatke nećemo prenijeti ili pohraniti u države izvan Europske Unije.

Prava pojedinaca

Ako želite znati posjedujemo li i obrađujemo Vaše osobne podatke, ili ako želite pristupiti osobnim podacima koje imamo o vama, molimo da nas kontaktirate na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. odnosno putem telefona broj: 032/456-526 ili osobno na adresi sjedišta Grada Vukovara.

Nadalje, slobodni ste zahtijevati informacije o svrsi obrade podataka, kategorijama osobnih podataka pod obradom, tko je još izvan naše organizacije primio Vaše osobne podatke od nas, koji je izvor osobnih podataka (ako nam ih niste dali izravno) i kako dugo ćemo čuvati te podatke.

 Imate pravo na ispravak osobnih podataka koje posjedujemo ako su oni netočni.

Uz određene iznimke možete zatražiti da ih izbrišemo ili prestanemo s njihovom obradom ili možete samo tražiti da prestanemo koristiti Vaše osobne podatke u svrhe izravnog kontaktiranja (direktni marketing).

Ako podnesete zahtjev za ostvarivanje vaših prava obzirom na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka, udovoljit ćemo tom zahtjevu besplatno. Ako ne možemo udovoljiti Vašem zahtjevu u razumnom roku, obavijestit ćemo Vas o datumu kada ćemo udovoljiti zahtjevu. Ako iz nekog razlog ne možemo ispuniti Vaš zahtjev, poslat ćemo Vam objašnjenje o tome zašto nismo udovoljili Vašem zahtjevu.

Obavješćivanje o povredi osobnih podataka

U slučaju povrede osobnih podataka obavijestit ćemo Vas i nadležno nadzorno tijelo e-mail porukom u roku 72 sata o razmjerima povrede, obuhvaćenim podacima, možebitnom utjecaju na naše usluge i našim planiranim mjerama za osiguranje podataka i ograničenje bilo kakvih štetnih učinaka po pojedince.

Obavijest o povredi nećemo Vam poslati u slučaju:

  • ako postoje tehničke i organizacijske mjere zaštite (poput enkripcije) koje su primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, koje te podatke čine nerazumljiva bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti;
  • ako smo poduzeli naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode pojedinaca;
  • ako bi to iziskivalo nerazmjeran napor (u tom slučaju ćemo Vas obavijestiti putem sredstava javnog obavješćivanja ili slične jednako djelotvorne mjere).

Povreda osobnih podataka znači povredu sigurnosti koja vodi do nenamjernog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neautoriziranog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji se prenose, čuvaju i obrađuju u vezi s nuđenjem naših usluga.

Pravo na pritužbu nadležnom tijelu

U bilo kojem trenutku možete poslati pritužbu nadzornom tijelu u vezi našeg prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj pritužbu možete podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podatka (AZOP), Zagreb, Martićeva 14.

Promjene naše Politike privatnosti

           

U slučaju promjena naše Politike privatnosti obavijestit ćemo Vas o tome na ovoj stranici i ažurirati datum izmjene politike privatnosti.