Delegaciju su primili gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava i Stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama Siniša Mitrović.

Razgovaralo se o unaprijeđenju Zakona o savjetima mladih, a Grad Vukovar je ovom prigodom prezentirao dosadašnje aktivnosti usmjerene prema mladima i suradnju sa Gradskim savjetom mladih Grada Vukovara.