Dana 04. prosinca 2074. godine Komisija za izbor i imenovanja Grada Vukovara izvršila je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata i kandidatkinja i njihovih zamjenika i zamjenica za Gradski savjet mladih Grada Vukovara.

Važeće kandidature za članove/ice i zamjenike/ce članova/ica Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara možete vidjeti u privitku