U prostorijama Info centra za mlade dana 20.02.2013. održan je sastanak povodom predzavršne verzije prijedloga Gradskog programa za mlade grada Vukovara i Operativnog plana za njegovu provedbu. Na sastanku su pored predstavnika organizacija civilnog društva bili prisutni i članovi Savjeta mlada Grada Vukovara; Slađana Trbulin i Toni Žulj.

Oba dokumenta su rezultat napornoga rada organizacija civilnog društva u suradnji s mladima, relevantnim institucijama i udrugama s područja grada Vukovara.

Gradski program je kreirala Mirovna grupa mladih Dunav kroz svoje aktivnosti, dok je Operativni plan realiziran u sklopu projekta PRONI centra te je kao takav do sada prošao 4 fokus grupe s različitim sudionicima, kako bi se u prvoj fazi uopće izradio, a kroz kasnije aktivnosti dorađivao. Važno je za napomenuti da se u svim fazama rada na Operativnom planu radilo i na dodavanju mjera i prioriteta u Gradski program.

Treba imati na umu da su ovo temeljni dokumenti politike za mlade na razini Grada Vukovara te da su od velike važnosti za mlade i općenito rad sa mladima u nekoliko idućih godina.

{gallery}2013/02/25/01{/gallery}