Kratki podsjetnik da se projekt Demokracija za pet plus nadovezuje na projekt Demokracija za 5! kojem je cilj bio analiza provedbe lokalnih politika za mlade uz jačanje neformalne mreže organizacija mladih i za mlade iz više hrvatskih županija Vukovarsko – srijemske županije, Karlovačke, Sisačko – moslavačke županija, Splitsko-Dalmatinske i Istarske.

Na temelju toga, održana je prva projektna aktivnost - trening za mlade na temu (Lokalna) Politika za mlade: otkuda, za koga, s kim i kako? u Rijeci od 3. do 7. travnja 2013. godine koji je rezultirao izgradnjom odnosa i komunikacije između predstavnika savjeta mladih, učeničkih vijeća, udruga mladih i za mlade te predstavnika jedinice lokalne (regionalne) samouprave na području 5 županija. Za vrijeme treninga se kontinuirano radilo na osnaživanju sudionika/ca za izgradnju suradničkog i sustavnog pristupa razvoju politike za mlade na lokalnoj razini.

Slađana Trbulin, sudionica na treningu i članica savjeta mladih grada Vukovara, predstavila je suradnički proces i rad udruga mladih i za mlade, ustanova i savjeta mladih grada Vukovara na izradi nacrta Gradskog programa za mlade grada Vukovara i Operativnog plana i programa koji prati provedbu gradskog programa. Nakon predstavljanja koraka u izradi nacrta gradskog programa za mlade, treneri iz Mreže mladih Hrvatske i sudionici iz preostale 4 županije, iznijeli su da je grad Vukovar vrlo dobar primjer pristupanja u izradi nacrta gradskog programa za mlade.

Udruge Klub mladih Bršadin, ZUM (Pula), Domaći (Karlovac), K.R.I.D (Petrinja) i Info-zona (Split) početkom godine započele su s provedbom partnerskog projekta Demokracija za 5 plus kojeg financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

{gallery}2013/04/09/01{/gallery}