Dana 29. prosinca 2014. godine Komisija za izbor i imenovanja Grada Vukovara objavljuje Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura.

Važeće kandidature za članove/ice i zamjenike/ce članova/ica Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara možete vidjeti u privitku